Výzva Československé obce legionářské k pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

25. 2. 2022
Československá obec legionářská vypravuje dva autobusy na slovensko-ukrajinskou hranici pro ženy a děti uprchlé z Ukrajiny, aby mohly být následně přepraveny do sídla naší organizace v Praze, kde jim bude poskytnuto ubytování na nezbytně nutnou dobu.

 V zájmu zajištění potřebných prostředků na cestu a v zájmu zajištění co nejlepších podmínek uprchlíkům, prosím, pokud je to ve Vašich možnostech, o finanční dar v jakékoli výši na transparentní účet Nadačního fondu Československé obce legionářské č. 123-2825890297/0100. Do poznámky k Vašemu příspěvku připojte heslo UKRAJINA. Dary, které zašlete nad rámec potřebných prostředků, budou převedeny na účty dalších iniciativ, jež zabezpečují pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

Prvořadým cílem Československé obce legionářské je uprchlíkům vytvořit důstojné podmínky a co nejvíce zmírnit utrpení, které pro ně současná situace představuje.

Děkuji Vám.

plk. v. v. MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA
předseda Československé obce legionářské