Vzpomínka na oběti transportů smrti na Opavsku

25. 1. 2022

Členové Jednoty Československé obce legionářské v Opavě uctili památku obětí transportů vězňů koncentračních táborů, které v lednu 1945 projížděli Opavskem. Sešli se u pomníku pod hradem v Hradci nad Moravicí, v místech bývalé stodoly, ve které bylo šest hladových a vyčerpaných vězňů ubito a zastřeleno německými dozorci.

S postupem osvobozenecké sovětské Rudé armády a spojeneckých vojsk vydal Heindrich Himmler, německý ministr vnitra, příkaz k zahlazení zvěrstev, které se děly v koncentračních táborech – továrnách na smrt. Ve všech koncentračních a zajateckých táborech na dnešním území Polska byla zahájena evakuace. Přesuny kolon statisíců vězňů trvaly řadu dní, týdnů. Mnoho jich prošlo řadou měst a vesnic na Opavsku, kde staly obětmi žízně, hladu, trýznění, ubití či zastřelení. Oběti byly na místě pochovány a některé po osvobození exhumovány a přeneseny do hrobů na hřbitovech, např. v Opavě, Jaktaři, Kylešovicích, Březové, Budišově nad Budišovkou, Guntramovicích, Raduni, Vlaštovičkách. 

Kroniky a archivy uchovávají řadu svědectví o snaze českých občanů pomoci – s rizikem trestu – zajatcům, zejména ale některá svědectví těch, kteří ukrývali do konce války ty vězně, kterým se podařilo zběhnout a nebyli dopadeni.

Byl velký mráz a Rusové v lehkých většinou roztrhaných šatech, podobným hadrům, většinou otevřených dřevácích, nohy ovinuté papírem, hladoví, žíznící, unavení se potáceli napolo mrtví po cestě z Komárova do Vršovic a dále. Němečtí vojáci se psy štvali slabé, padající postavy, posílali na ně psy, bili je puškami. Padlé buď nechali zmrznout, nebo dobíjeli a stříleli…“ (citát vybraný z kroniky obce Raduň).

Dne 24. ledna 1945 dorazil jeden z transportů i do Hradce nad Moravicí, kde zubožení vězni přečkali do rána ve stodole na slámě. Zde bylo také ubito a zastřeleno šest zajatců, kteří jsou pochování na zdejším hřbitově. Jako každoročně se k jejich připomenutí sešli pod hradem u pomníku Obětem pochodu smrti (zhotoveného zásluhou Jednotou Československé obce legionářské Moravskoslezského kraje) v místě bývalé stodoly zástupci legionářů, bojovníků za svobodu a armády z Opavy. Delegace OV ČSBS Opava pak položila květiny i na hroby v Hradci nad Moravicí (kde byl pomník s pamětní deskou věnovaný tamní odbočkou Svazu bojovníků za svobodu odhalen v roce 1947) a na hřbitově ve Vlaštovičkách.

text a foto: Miroslav Opálka 

Fota a text Miroslav Opálka

Omlouvám se nemoc zabránila včastnému odeslání Jarda