Vzpomínková neděle 2022

30. 11. 2022

Stejně jako v minulém roce, připomněli si i letos sedličtí členové Jednoty Československé obce legionářské ve Strakonicích, br. David Maňhal a br. Miroslav Šavrda, spolu s místostarostkou města Sedlice paní Kateřinou Brabcovou památku padlých v 1. světové válce. Neveřejné pietní akty se uskutečnily v neděli 13. listopadu, tedy nejbližší neděli k 11. listopadu – Dni válečných veteránů.

Ve Velké Británii a zemích Britského společenství národů si tento den připomínají jako Remembrance Day (Den vzpomínek) nebo Remembrance Sunday (Vzpomínková neděle). Postupně jsme objeli pomníky padlých v osadách města Sedlice a zapálili u nich svíčky, položili vzpomínkové křížky s vlčím mákem a nápisem In Remembrance (Na památku) a pronesli krátkou modlitbu za všechny padlé.

Začínali jsme u pomníku padlých v Holušicích, odhaleném a posvěceném 1. října 1921. Na pomník přispěli ve sbírce občané Holušic a přátelé z Ameriky. Následovalo uctění památky padlých z osady Mužetice. V Mužeticích stojí pomník padlých u kapličky na návsi a je zhotoven z tmavého kamene v podobě kříže. Na kříži je umístěna hlava Krista s trnovou korunou a pod ní černá deska se jmény a daty padlých a jejich fotografiemi. Pod jmény jsou dvě desky s nápisy: „Zaplakaly matičky, hořce zaplakaly, že jim jejich syny v cizí zemi pochovali. Pomník zbudován za horlivé péče mládenců a občanů obce Mužetic.“ Následovalo uctění památky padlých občanů v osadě Němčice. Zdejší pomník má podobu pamětní desky umístěné vpravo u vchodu do kapličky na návsi. V horní části je umístěn letopočet 1914-1918 s křížkem, pod ním fotografie padlých. Vzpomínkovou neděli jsme zakončili u pomníku padlých na náměstí T. G. Masaryka v Sedlici. Pomník byl slavnostně odhalen 29. července 1936 a má podobu obelisku se státním znakem ČSR na vrcholu a se jmény 54 padlých sedlických občanů. V obecní kronice je uvedeno, že kromě na pomníku uvedených padlo v 1. světové válce ještě dalších 11 sedlických rodáků, kteří však již před válkou žili mimo své rodiště. Vzpomínku na padlé v 1. světové válce jsme zakončili u hrobu obětem 1. světové války na hřbitově v Sedlici.

Zejména v dnešní době, kdy nedaleko od našich hranic na Ukrajině probíhá válka, bychom neměli zapomínat, že ani naše dnešní demokracie není samozřejmostí a stála v minulosti mnoho lidských životů. Až do 30. listopadu probíhá v Sedlici sbírka společnosti Post Bellum, zřizovatele archivu Paměť národa, ve které je zakoupením vlčího máku možné přispět na pomoc válečným veteránům. Kasička je umístěna u vchodu do prodejny Jednota Coop Tuty v Sedlici. Děkuji všem dárcům a paní místostarostce Kateřině Brabcové, která s námi vzpomínkovou pouť po pomnících padlých v osadách města Sedlice a v Sedlici každoročně absolvuje.

text: br. David Maňhal
foto: Kateřina Brabcová