Za bratrem Janem Čapkem

20. 6. 2022

Dne 14. června uctili členové Jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1 a T. J. Sokol Moravská Ostrava 1 na hřbitově v Orlové památku muže, který jim i po více jak sto letech od svého skonu zůstává vzorem – sokola a legionáře, bratra Jana Čapka. 

Po dvouleté přestávce se nad Čapkovým hrobem při Pomníku padlým za Těšínsko sklonili k poctě prapory, zazněla státní hymna a projevy představitelů obou organizací – místopředsedy Jednoty ČsOL Ostrava 1 br. Tomáše Ruska a vzdělavatele T. J. Sokol Moravská Ostrava 1 br. Iva Kosteckého. Oba se svorně přihlásili k odkazu Jana Čapka, který se významně zasloužil o rozvoj sokolstva v našem kraji a posléze stanul u vzniku čs. legie v Itálii, jež Čechům a Slovákům dopomohla v 1. světové válce k vydobytí svobody. Čapkova neúnavná činorodost, věrnost ideálům a nezištnost je i pro jeho dnešní následovníky inspirací. Nejvyšší oběť, kterou položil na italském válčišti roku 1918 je pak zavazuje, aby pokračovali v naplňování poslání sokolského a legionářského hnutí.

Jan Čapek se narodil 17. června 1876 v Michli u Prahy. Svůj život ale spojil s naším regionem, kde platil za přední osobnost sokolstva. V 1. světové válce se dostal do italského zajetí, kde v roce 1916 stál u zrodu Čs. dobrovolnického sboru, na jehož základě mohla později vzniknout čs. legie v Itálii. V létě roku 1918 byl coby prostý vojín nasazen v řadách 33. čs. střeleckého pluku do bojů na Piavě. Zde také během zteče nepřátelských pozic poblíž obce Fossalta di Piave hrdinně padl. Shodou nešťastných náhod se tak stalo v den jeho 42. narozenin. Čapkovy ostatky byly v červnu 1922 převezeny do vlasti a vystaveny v panteonu Národního muzea. Následně pak putovaly na hřbitov v Orlové, kde dodnes spočívají po boku padlých z bojů o Těšínsko.

text: br. Martin Lokaj

foto: T. J. Sokol Moravská Ostrava 1