Závod brannosti v Ostravě-Michálkovicích

6. 6. 2022

Úterý 31. května se na Základní škole Michálkovice neslo v soutěžním duchu. Na žáky 5. až 9. ročníků čekala celá řada branně-vědomostních disciplín. Těmi si vedle poměření svých sil a schopností připomenuli rovněž hrdiny, kteří přispěli k našemu vítězství nad nacismem v roce 1945. Na škole totiž proběhl Zborovský závod branné zdatnosti, který již tradičně pořádá s podporou Ministerstva obrany České republiky u příležitosti různých významných výročí Československá obec legionářská. 

Členové její Jednoty Ostrava 1 pro děti připravili celkem deset různorodých stanovišť. Ty tak překonávaly překážkovou dráhu, házely granátem, střílely na vzduchovkové a laserové střelnici, seznamovaly se s konstrukcí a manipulací se střelnými zbraněmi, základy zdravovědy a v neposlední řadě také s historií, stejnokroji, výstrojí a výzbrojí československých zahraničních armád druhé světové války. Do rukou se jim tak dostal samopal PPŠ-41, se kterým bojovali např. naši samopalníci v bitvě o Ostravsko či blůza „battledressu“, jenž nosili muži jako Jan Kubiš či Josef Gabčík ve Velké Británii. Účastníci závodu mohli také nasednout do legendárního Jeepu Willys MB, který spojencům sloužil na všech válečných frontách.

Závodu se aktivně zúčastnilo celkem 37 čtyřčlenných či pětičlenných týmů, rozdělených do tří skupin podle ročníků. Všichni žáci prokázali v průběhu slunného dopoledne soutěžního ducha, kamarádství a živý zájem o veledůležitou kapitolu našich moderních dějin. Úsměvy vzbudily při vyhodnocování jména jednotlivých týmů – na pomyslném stupni vítězů se objevili „Trapáci“, „Šašci“ či „Nevím“. Posledně jmenovaný tým dívek 9. B toho přitom věděl (a nastřílel) nejvíce a ve své skupině tak získal zasloužené první místo, spojené s obligátními zlatými medailemi a pohárem.

text: br. Martin Lokaj

foto: ZŠ Michálkovice