Zemřela Zoe Klusáková-Svobodová

13. 12. 2022

S politováním musíme oznámit, že nás v pondělí 12. prosince 2022 večer navždy opustila válečná veteránka ses. Zoe Klusáková-Svobodová, spisovatelka a pedagožka, dcera generála Ludvíka Svobody a členka Jednoty Československé obce legionářské Praha 6. Bylo jí 97 let.

Zoe Svobodová se narodila 4. prosince 1925 v Užhorodě, kde byl její otec tou dobou vojensky přidělen. Osobnost otce, bývalého legionáře, měla na výchovu mladé Zoe velký vliv. Po německé okupaci a jeho odchodu do exilu se spolu se zbytkem rodiny zapojila do domácího odboje. Převáděli odbojáře za hranice a poskytli azyl paradesantní skupiny S1-R vyslané ze Sovětského svazu. Tato činnost byla prozrazena a její bratr starší Miroslav byl zavražděn v koncentračním táboře Mauthausen. Zoe se i s matkou Irenou po zbytek války ukrývaly na Moravě, v Hroznatíně a Džbánicích. Po válce se vdala za Milana Klusáka, který byl pak mezi lety 1973 až 1988 ministrem kultury. Jeho žena se věnovala ekonomice zemědělství, překládala a psala odborné práce. Většinu posledních let věnovala připomínání odkazu svého otce. V roce 2019 byla vyznamenána Křížem obrany státu. O rok později zemřela její dcera Luďa, významná česká historička.

Čest její památce.