Akce a jednání v Belgii a Nizozemí za účasti ČsOL

3. 7. 2023

Na přelomu května a června uskutečnila delegace Odboru pro válečné veterány a válečné hroby Ministerstva obrany České republiky cestu do Nizozemí a Belgie za účelem výměny zkušeností v oblasti péče o válečné veterány a získání informací o péči o válečné hroby. K této cestě byl přizván za Československou obec legionářskou i br. Viktor Šinkovec, vedoucí projektu Péče o válečné veterány.

V Nizozemském Haagu proběhlo jednání s Netherlands War Graves Foundation, organizací zajišťující péči o válečné hroby, zastoupenou panem Roelem Broerem. Vzhledem ke své vojenské historii působí tato organizace i na svých bývalých zámořských územích, ale především zahrnuje období od druhé světové války do současnosti. Celkově je práce této organizace založena na spolupráci s místními samosprávami na smluvním základě.

Dále proběhlo jednání v Nederlands Veteraneninstituut, v 80 km vzdáleném městečku Doorn, s jeho představiteli brigádním generálem Paulem Hoefslootovem a hlavním koordinátorem péče Davidem Hogenkampem. Veteránský institut v Doornu je multifunkčním střediskem poskytujícím zdravotní péči a rozsáhlé prostory pro společenské akce a výstavy. Nová, moderní budova nabízí odborná pracoviště zajištění péče pro téměř 90 tisíc nizozemských válečných veteránů, administrativní prostory, piety a také velkokapacitní jídelnu a místa pro volnočasové aktivity. Koordinace péče i poskytování informací válečným veteránům probíhá nepřetržitě 24/7. Komplexní systém péče o válečné veterány stojí na čtyřech základních pilířích: uznání, péče, informovanost a ocenění.

Nizozemský veteránský institut aktivně buduje znalostní bázi prostřednictvím rozhovorů s veterány, což jim pomáhá lépe pochopit jejich potřeby a přispívá k dalšímu rozvoji péče. Jejich důraz na péči, uznání, ocenění a informovanost je patrný v každém kroku. Spolupracují také s desítkami center psychologické podpory, která poskytují specializovanou pomoc válečným veteránům v obtížných životních situacích.

V našem časopise Legionářský směr jsme již v minulosti přinesli informace o osudu sestřeleného bombardéru KX-T, z jehož posádky přežil pouze kapitán Vilém Bufka. Na vojenském hřbitově CWGC v Bergen op Zoom jsou od roku 2022 válečné hroby členů čs. posádky 311. bombardovací perutě RAF Wellingtonu KX-T, vedle již dříve uložených ostatků posádky z Wellingtonu KX-Z, které byly nalezeny již v roce 2005. Zbytky letounu KX-T jsou nově k vidění v Oorlogsmuseum Medemblik. Nalezené osobní věci našich letců budou jistě brzy k vidění v expozici Vojenského historického ústavu. Jako výraz poděkování a úcty těm, kteří se v Nizozemí zasadili o nalezení a vyzvednutí ostatků posádky Wellingtonu KX-T, a díky kterým se uzavřel kruh osudu našich vojáků, předal plk. Robert Speychal pamětní plakety Péče o válečné hroby za přítomnosti velvyslankyně České republiky v Nizozemsku, paní Kateřiny Sequensové.

V září 2022 byla ve známém muzeu v belgickém Bastogne zahájena výstava, za účasti předsedy ČsOL, o operaci Anthropoid. Tato výstava byla realizována přičiněním pracovníků ministerstva zahraničí zastupujících Českou republiku v řadě institucí v Belgii. Operace Anthropid je široké veřejnosti u nás dobře známá. Jsme rádi, že prostřednictvím výstavních panelů v několika jazycích, byla možnost seznámit s částí naší historie i návštěvníky muzea v Bastogne. Na podzim loňského roku vznikla myšlenka, aby zde měly trvalou připomínku také tragédie Lidic a Ležáků. Díky spolupráci s Památníkem Lidice a Ležáky se tuto myšlenku podařilo realizovat.

V Bois de la Paix, v Lese míru nedaleko Bastogne, jsou umístěny informační tabule z různých částí Evropy, které mají za cíl upozornit na oběti druhé světové války. Zároveň zde mají symbolicky své stromy a památníky také američtí vojáci bojující v bitvě v Ardenách na přelomu let 1944 a 1945. Za účasti českého, amerického a německého velvyslance, představitelů ministerstva obrany gen. Jaromíra Alana a plk. Roberta Speychala, hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a dalších hostů, zde byl umístěn a 3. června 2023 odhalen kámen ze Švandova mlýna a odhaleny informační tabule o osudu našich obcí Lidice a Ležáky. Při této příležitosti byla velvyslanci ČR v Belgii panu Pavlu Kludskému a vedoucí konzulárního a kulturního odboru velvyslanectví paní Sandře Miholové, bratrem Viktorem Šinkovcem, předána Pamětní medaile 100 let ČsOL jako vyjádření poděkování za jejich podíl na šíření a propagaci legionářských tradic a dobrého jména ČR v zahraničí.

text: br. Viktor Šinkovec
foto: Pardubický kraj, OVVVH MO ČR