Československá obec legionářská zhodnotila svou činnost na Republikovém sněmu

22. 2. 2023

V sobotu 18. února 2023 se konal v Konferenčním sále DAP na Vítězném náměstí v Praze řádný Republikový sněm Československé obce legionářské, na kterém bylo zvoleno vedení nejstarší veteránské organizace u nás. Ve funkci předsedy ČsOL byl potvrzen válečný veterán zahraničních misí plukovník v. v. MUDr. Pavel Budinský, Ph.D.

Sněmový den zahájili vzácní hosté, představitelé ČsOL a delegátky a delegáti legionářských jednot z celé republiky i ze zahraniční v 10 hodin pietním aktem, kterým vzdali hold padlým československým vojákům druhé světové války u památníku na Vítězném náměstí. Účastníci se poté přesunuli do Konferenčního sálu DAP, aby se účastnili slavnostního zahájení sněmu.

Po nastoupení čestné stráže státní vlajky a praporu ČsOL zazněla státní hymna, po které se svým projevem vystoupil předseda ČsOL br. Pavel Budinský. Připomněl nejtěžší výzvy, které pro ČsOL v uplynulém sněmovém období znamenala jak pandemie nemoci covid-19, tak agrese Ruské federace na Ukrajině. Vyzdvihnul úspěšné oslavy 100 let ČsOL v roce 2021 i účast ČsOL na připomínkách 80. výročí operace Anthropoid, poté prohlásil: „Nepochybuji o tom, že v jednotě a vzájemném respektu zvládneme i nové výzvy, budeme naplňovat poslání Československé obce legionářské a rozvíjet její projekty včetně podpory a péče o válečné veterány. Sestry a bratři, Československá obec legionářská vytrvala. Za to patří dík vám všem. Děkuji Vám.“ Na závěr požádal přítomné o minutu ticha za sestry a bratry z Československé obce legionářské, kteří nás navždy opustili.

V rámci vystoupení vzácných hostů promluvila ke shromáždění nejprve paní senátorka Hana Marvanová Kordová, která mimo jiné vysoce ocenila, že ČsOL patřila mezi první organizace, které účinně pomáhala válečným uprchlíkům z Ukrajiny, když jim poskytla azyl ve svém sídle v hotelu Legie na I. P. Pavlova v Praze.

Za velení Armády ČR vystoupil s projevem ředitel Sekce rozvoje sil Ministerstva obrany pan brigádní generál Petr Milčický, který ocenil práci ČsOL ve vztahu k našim vojenským tradicím a vzpomněl i na dobrou součinnost vojenských útvarů s jednotami ČsOL v rámci regionální spolupráce.

Za Církev československou husitskou pozdravil legionářský sněm pan patriarcha Tomáš Butta, který připomněl společné kořeny husitské církve a ČsOL a vzpomněl několika milníků společné spolupráce z posledních let.

Pan Libor Novák, člen souboru Státní opery a Národního divadla, který při pietním aktu a zahájení shromáždění zpíval státní hymnu, zazpíval po projevech píseň Karla Hašlera „Náš tatíčku Masaryku“, která byla publikem srdečně přijata. Následovalo předání ocenění, při němž předseda Budinský a místopředseda ČsOL Ing. Tomáš Pilvousek, Ph.D., MBA, předali Pamětní medaili ČsOL I. stupně paní senátorce Kordové Marvanové, čímž ocenili její nepostradatelnou podporu při snahách ČsOL o pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Stejné ocenění převzali i předsedové jednot br. Ivan Maurery a Alois Petroš. Pamětní medaile „100 let ČsOL“ byla předána řediteli Vojenského ústředního archivu Praha panu Josefu Žikešovi a dále předsedům jednot bratřím Miroslavu Maňasovi, Milanu Pilmajerovi, Václavu Vadlejchovi a Miroslavu Zemanovi. Za pomoc válečným uprchlíkům byla Pamětní medailí ČsOL III. stupně oceněna ses. Marcela Volfová.

Odnesením státní vlajky, praporu ČsOL a rozloučením se vzácnými hosty byla ukončena slavnostní část jednání a začala několikahodinová pracovní část Republikového sněmu ČsOL. Během zasedání byly předneseny a schváleny jednotlivé zprávy o činnosti a hospodaření ČsOL a jejích orgánů za uplynulé čtyři roky, zprávy o projektech Legie 100, Legiovlak, Péče o válečné veterány, Zámeček a Legionáři pro mládež, a o nadačních fondech včetně Nadačního fondu ČsOL. Schváleny byly rovněž drobné úpravy Stanov ČsOL a Programové prohlášení ČsOL na roky 2023-2027.

Při volbách byl v pozici předsedy potvrzen br. Pavel Budinský, který je v čele ČsOL nepřetržitě od roku 2007. Před tím strávil v zahraničních misích naší armády přes sedm let počínaje účastí v operaci Pouštní bouře v Perském zálivu. Na pozici místopředsedy ČsOL byl potvrzen br. Tomáš Pilvousek, dlouholetý předseda Jednoty ČsOL v Mladé Boleslavi. Nově byl místopředsedou ČsOL zvolen podplukovník Ing. Viliam Beke, zástupce velitele Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové „Školy Československé obce legionářské“. Dále bylo zvoleno 12 členů Předsednictva Republikového výboru ČsOL, členové Ústřední revizní komise a Rozhodčí rady a také 69 členů Republikového výboru ČsOL a 87 jejich náhradníků.

Program Republikového sněmu byl projednán beze zbytku a ČsOL tak úspěšně vykročila do dalšího sněmového období, kdy bude nadále plnit své poslání jak vůči veřejnosti, tak ve vztahu k válečným veteránům a v zájmu zachování a rozvíjení vojenských tradic.

text: br. Jiří Filip
foto: ses. Marcela Volfová