Dějepisná soutěž na škole v Hradci nad Moravicí

31. 3. 2023

Základní škola Hradec nad Moravicí využila zapůjčených panelů putovní výstavy Československé obce legionářské k dějepisné soutěži. Soutěžící žáci druhého stupně museli hledat správné odpovědi na otázky z pracovních listů v panelech výstavy. Hledali informace související se působením legií a vznikem samostatného československého státu.

Dějepisná soutěž měla vítěze dva, neboť oba dva dosáhl shodného počtu bodů. Vítězi se tak stali Petr Škrobánek z 9. A a Luboš Švagina z 9. B, na druhém a třetím místě skončili David Večerka a Ondřej Novák, oba dva z 9. A. Všichni čtyři se mohou těšit na jedno netradiční odpoledne s historickým programem v Opavě, které se uskuteční na konci dubna. Všem odvážlivcům děkujeme za účast a vítězům gratulujeme.

ZŠ Hradec nad Moravicí spolupracuje již několik let s Jednotou ČsOL v Opavě, například na exkurzi Po stopách Jana Kubiše, který je spojena s prohlídkou bunkru v Milostovicích. Letos v únoru zajistila opavská jednota ČsOL zapůjčení putovní výstavy o československých legiích, která byla umístěna do školní chodby, a s informacemi se mohli seznámit všichni žáci školy. Vyučující pak na základě výstavy připravili pracovní listy a vyhlásili dějepisnou soutěž popsanou výše. Patří jim za to poděkování, jakož i všem zvídavým žákům školy.

Zbývá jen dodat, že podobné putovní výstavy lze zapůjčit do kterékoliv školy v republice a to zcela bezplatně. V případě zájmu se ředitelé a pedagogové mohou obracet na email tolar@csol.cz.

text: br. Petr Tolar
foto: br. Václav Zavadil