Den Jana Kubiše 2023

5. 6. 2023

Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech zorganizoval na den 81. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha celodenní akci pro širokou veřejnost s názvem „Den Jana Kubiše“. Celodenní program zahrnoval ukázky moderní i historické vojenské techniky a vybavení, výstavy, přednášky a také program zaměřený na nejmenší návštěvníky.

Akce podpořené Středočeským krajem se zúčastnili příslušníci Armády České republiky, členové Československé obce legionářské, klubu vojenské historie Pětačtyřicítka Brno a jejich přátel, a také zástupci Muzea Police České republiky. Ti všichni zajišťovali venkovní program, kde prezentovali moderní vybavení českých vojáků od 44. lehkého motorizovaného praporu z Jindřichova Hradce, jakož i vybavení jejich historických předchůdců, příslušníků československé zahraniční ve Velké Británii z let druhé světové války.

Ve stánku policejního muzea se návštěvníci seznamovali s vývojem práce bezpečnostních sborů u nás. A stánek Československé obce legionářské nabízel nejen seznámení s historií, ale nyní především vyžití pro děti. K dispozici byla vzduchovková střelnice, házení gumovými granáty (pro menší pěnovými míčky) a podlézání drátěné překážky. Ve stánku byly k dispozici informační letáčky a brožury, značný zájem vzbuzovaly také vystavené předměty spojené s československými agenty-parašutisty první operační vlny, zvláště s paraskupinou ANTHROPOID. Té byla také věnována venkovní panelová výstava, kterou k 80. výročí připravila obec legionářská a Iniciativa A.

Ač v areálu památníku probíhají rekonstrukční práce a panovalo velké horko, našlo si čas množství návštěvníků všech věkových skupin. A dle ohlasů na místě byli s programem velmi spokojeni. Kromě výše uvedeného k tomu jistě přispěli i erudované přednášky historiků Libora Pařízka a Jana Břečky o paradesantních skupinách SILVER A a SILVER B. Velkým lákadlem byla bezpochyby také možnost návštěvy tzv. dolního zámku v Panenských Břežanech, kde na jaře 1942 bydlel Reinhard Heydrich s rodinou. Odtud také ve svém voze vyjel 27. května 1942 na svou poslední cestu do práce na Pražský hrad, při které na něj zaútočili agenti-parašutisté ze skupiny ANTHROPOID, Josef Gabčík a Jan Kubiš.

text: br. Petr Tolar
foto: Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech