Den s Armádou ČR v českých Budějovicích

13. 6. 2023

V rámci Dne s Armádou České republiky na Výstavišti 2023 se v pátek 2. června uskutečnilo krajské kolo branného závodu POKOS (Příprava občana k obraně státu) „Zvedněme děti od počítačů“. Branný závod připravuje Krajské vojenské velitelství České Budějovice ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje a Jednotou Československé obce legionářské v Českých Budějovicích, letos poprvé pod záštitou primátorky statutárního města České Budějovice paní Dagmar Škodové Parmové.

Zúčastnila se ho družstva tvořená žáky druhého stupně základních škol, vítězů školních a oblastních kol této soutěže ze 17 obcí s rozšířenou působností Jihočeského kraje, která se do provádění POKOS, formou organizací branných závodů, v letošním roce aktivně zapojila.

Páteční předstartovní rozcvička s mistrem světa v Take-won-do nadrotmistrem Františkem Jeřábkem nastoupené soutěžící dozajista zahřála a odstartování závodu ředitelem KVV plukovníkem Jiřím Tršem, bylo pro některé vysvobozením. Ale nikdo předem nesliboval, že závod pořádaný vojáky bude snadný. Trať závodu a zejména úkoly plněné na 17 stanovištích, rozmístěnými v areálu českobudějovického Výstaviště, a. s., prověřilo závodníky po stránce fyzické i psychické, včetně jejich schopnosti týmové spolupráce.

Ačkoli „vítězi se stali všichni“, jak při vyhodnocení soutěže konstatoval plukovník Tršo, tím prvním a vítězným družstvem krajského kola se stal „Batalion“ z českobudějovické ZŠ Pohůrecká (v loňském ročníku se umístili na 3. místě). Členové družstva obdrželi atraktivní ceny a v současné době probíhá jednání o náhradní nominaci do celostátního kola dalšího branného závodu pořádaného Československou obcí legionářskou, které se z technických důvodů nečekaně odehrálo před realizací našeho krajského kola.

Sobota se nesla již v nesoutěžním duchu a návštěvníci výstaviště si mohli prohlédnout vojenskou techniku a techniku IZS (hasiči, záchranáři, policie, městská policie, vězeňská služba atd.). Na ploše před Národním pavilonem Z se konala dynamická ukázka posluchačů Vojenské střední školy Moravské Třebové v boji z blízka technikami MUSADO MCS. Další ukázky ze zadržení pachatelů předvedla Vězeňská služba České republiky.

V Národním pavilonu Z probíhala výstava fotografií Ten druhý život, výstava bannerů k tématice POKOS, výstava bannerů Lidice a putovní výstava o historii Československé obce legionářské. Na pódiu se vystřídaly malý orchestr Vojenské hudby Armády ČR a Vojenský umělecký soubor Ondráš, o tématu atentátu na Reinharda Heydricha vystoupil historik Eduard Stehlík.

Začínáme pracovat na dalším ročníku Dne s Armádou ČR a při akcích POKOS se těšíme opět na viděnou v roce 2024.

text: br. Bohumír Tomášek
foto: br. Bohumír Tomáše, P. Daňhel