Den válečných veteránů v Šumperku

27. 11. 2023

Na Den válečných veteránů, který připadá na 11. listopad, uspořádal spolek členů Československé obce legionářské ze Šumperka a okolí za účasti příslušníků pěší roty Aktivní zálohy Armády ČR při Krajském vojenském velitelství Olomouc a veřejnosti již druhou pietní vzpomínku na paměť ukončení první světové války.

Vzpomínka se konala u památníku se jmény vojáků, kteří zemřeli v období první světové války ve vojenských lazaretech na území města Šumperka. Památník je umístěn v horní části šumperského hřbitova vlevo vzadu za schodištěm, je obklopen stromy a je důstojnou připomínkou padlým ze všech míst Rakousko-Uherska.

Ing. Jiří Skrbek vzdal za pořádající členy úctu všem padlým, připomenul historii vzniku Dne válečných veteránů a vzpomenul na další záznamy o padlých z první světové války z území města Šumperka. Další členové Československé obce legionářské přečetli básně, které jsou symboly první světové války a vzpomenuli oběti válek z celého šumperského regionu, historii 93. pěšího pluku a 13. zeměbraneckého pluku ze Šumperka. Vojáci ze širokého okolí, soustředění v těchto kasárnách, z nich odcházeli přímo na frontu. Připomenuta byla i historie vzniku samotného pietního místa. Legionáři také zmínili, že pomníky vojáků padlých v obou světových válkách jsou téměř v každé obci okresu Šumperk. Pietní vzpomínka vyvrcholila položením kytice vojáky Krajského vojenského velitelství Olomouc k památníku.

Členové Československé obce legionářské ze Šumperka a okolí hodlají v nově započaté tradici na připomenutí významného Dne válečných veteránů v příštím roce pokračovat.

text a foto: br. Vladimír Haitmar