Jednota ČsOL Olomouc 1 na Olomoucké muzejní noci

24. 5. 2023

V pátek 19. května 2023 se členové Jednoty Československé obce legionářské Olomouc 1 „6. čs. střel. pluku Hanáckého“ zapojili do Olomoucké muzejní noci. V rámci programu, kdy množství galerií a muzeí ve městě otevřelo někdy i ne zcela přístupné prostory, olomoučtí legionáři připravili výstavku výzbroje a výstroje věnující se nejenom předválečnému Pěšímu pluku 6 „Hanáckému“, ale také druhoválečnému 1. československému samostatnému praporu v SSSR.

V rámci široce pojaté prezentace zazněla také přednáška o prvním vojenském vystoupení našich jednotek za druhé světové války na východní frontě – bitvě u Sokolova, jejíž kulaté výročí jsme si v březnu letošního roku po celé republice připomínali.

Celé setkání pak proběhlo v těsné spolupráci s Komunitním centrem pro válečné veterány Olomouc a plně zapadlo do rámce dlouhodobě dobrých vztahů jak s výše uvedeným centrem, tak se samotnou olomouckou Správou posádky. Celé páteční odpoledne se k potěšení všech neslo v duchu značného návštěvnického zájmu. Naši členové nejenom odpovídali na zvídavé dotazy směřující k vystaveným předmětům, ale hodně dotazů ze strany návštěvníků směřovalo také k jejich předkům bojujícím jak v řadách našich legií za první světové války, tak ve svazcích československé armády za druhé světové války. Závěrem je nutné jen říci, že pevně věříme, že se nejedná o poslední akci podobného zaměření.

text a foto: br. Milan Vyhlídal