Kladno si dne 10. listopadu 2023 připomnělo Den válečných veteránů

17. 11. 2023

Členové Jednoty Československé obce legionářské v Kladně se nejprve zúčastnili připomenutí Dne válečných veteránů před budovou kladenského gymnázia. Studenti této školy vyrobili 1914 vlčích máků. V 10.00 hod. byly položeny věnce u pamětní desky věnované válečnému veteránovi generálporučíkovi Jaroslavu Selnerovi. Minutou ticha byla uctěna památka všech válečných veteránů a zazněla slovenská a česká hymna. Po přivítání hostů a všech přítomných žáci 10. ZŠ Kladno zasadili cedr na počest válečných veteránů. Poté se všichni odebrali „vysadit“ 1914 máků. Máky zapichovali nejen studenti, ale také legionáři, sokolové, zástupci horníků a dalších spolků. Slavnostní ráz celé akci dodala Čestná stráž AČR a Ústřední hudba AČR.

V 11.00 hod. pokračoval Den válečných veteránů pietní vzpomínkou u Pomníku obětí první světové války na náměstí Svobody. Čestnou stáž drželi sokolové ze Sokolské župy budečské. S projevem vystoupila předsedkyně kladenské jednoty ses. Eva Armeanová, přivítala studenty SOU a SOŠ Kladno v čele s ředitelem Petrem Patákem, dále poslance PS PČR Vojtěcha Munzara, náměstka primátora města Kladna Roberta Bezděka, zastupitele Krajského úřadu Středočeského kraje Dana Jiránka, ředitele Sládečkova vlastivědného muzea Zdeňka Kuchyňku, ředitele Městské policie Kladno Michala Strieborného, Ančo Marinova za bulharské krajany žijící na Kladensku, zástupce Klubu hornických tradic a Krajské rady seniorů.

V projevu připomněla historické souvislosti vzniku této tradice. Zmínila kanadského lékaře Johna McCrae, který se konce války nedožil, padl 28. ledna 1918 ve věku 44 let ve francouzském Wimereaux. Jeho báseň se však stala nesmrtelnou a její odkaz má trvalou platnost. V současné složité mezinárodní situaci přibývá válečných konfliktů a opět umírají vojáci, ale i civilisté. Uvedla také nedávný konflikt v Izraeli.

Minutou ticha byla uctěna památka všech vojáků padlých za první i druhé světové války a také v současných novodobých konfliktech. Byly položeny věnce a kytice. Za Jednotu ČsOL v Kladně věnec položili br. Jan Malý a sestry Eva Armeanová a Miroslava Čížková.

Studentka Natálka zarecitovala báseň Na polích flanderských. Následně ses. Eva Armeanová slavnostně předala Pamětní medaile „100 let ČsOL“ za dlouhodobou vynikající podporu činnosti Československé obce legionářské řediteli SOŠ a SOU Kladno Mgr. Petru Patákovi, řediteli Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně PhDr. Zdeňku Kuchyňkovi a poslanci PS PČR Ing. Vojtěchu Munzarovi. Tuto medaili zřídila ČsOL u příležitosti 100. výročí svého vzniku a byla vyrobena v omezeném počtu. Vyznamenaným poděkovala za aktivní spolupráci s kladenskou jednotou a propagaci legionářských myšlenek.

Pietní akt byl zakončen zpěvem české státní hymny. Členové kladenské jednoty si tento významný den připomínají od roku 2012. Poděkování patří všem, kteří přišli uctít památku válečných veteránů.

text: ses. Eva Armeanová
foto: ses. Edita Volková a br. Stanislav Pítr