Krajské ocenění pro Jednotu Ostrava 1

11. 5. 2023

Jednota Československé obce legionářské Ostrava 1 obdržela čestné uznání Moravskoslezského kraje za svou komemorativní a vzdělávací činnost. Stalo se tak dne 9. května u příležitosti vyhlášení Osobnosti Moravskoslezského kraje, cen pro obětavé dobrovolníky BoSmePartyja a v neposlední řadě Cen hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2022 – již 14. ročníku regionální soutěže, jejímž cílem je ocenit zásluhy a společenský přínos firem, organizací veřejného sektoru, obcí a spolků.

Mezi nominované v posledně jmenované kategorii se letos zařadila také Jednota Ostrava 1, kterou na slavnostním setkání v prostorách BrickHouse v Dolní oblasti Vítkovic reprezentovali předseda br. Martin Lokaj a místopředseda br. Zdeněk Merta. Přesto, že na vítěznou příčku ostravská jednička nakonec nedosáhla, je čestné uznání z rukou hejtmana kraje Ivo Vondráka – a tím i přizvání mezi přední subjekty veřejného života Moravskoslezského kraje – důstojným oceněním všech členů jednoty, kteří se aktivně podílí na její činnosti a pomáhají tak úspěšně naplňovat historické poslání Československé obce legionářské na Ostravsku.

text: br. Martin Lokaj
foto: Moravskoslezský kraj