Legionáři si připomněli 75. výročí úmrtí prezidenta Beneše

15. 9. 2023

V pátek 1. září 2023 se v jihočeském Sezimově Ústí u hrobky manželů Edvarda a Hany Benešových uskutečnil již tradiční pietní akt. Spolu s mnoha hosty se vzpomínkového setkání na druhého československého prezidenta – dr. Edvarda Beneše – zúčastnila také delegace Československé obce legionářské, kterou vedl bratr tajemník Jiří Filip. Ten také k hrobu položil smuteční věnec jako výraz úcty k velkému státníkovi, který se významně zasadil o vznik samostatného Československa a těžce se rozhodoval v době spojené s druhou světovou válkou.

Vedoucí úřadu Vlády ČR Jana Kotalíková v úvodním projevu citovala slova našeho prvního československého prezidenta T.G. Masaryka, který prohlásil, že: „Nebýt Beneše, neměli bychom Československo!“ Připomněla také nelehkou dobu prezidentování Edvarda Beneše, který se držel zásady, že by neměla být zbytečně prolita krev českého národa v boji s přesilou a upozornila na neskutečně složité rozhodování tehdejšího nejvyššího představitele státu.

V kontextu toho, co se dělo v době nástupu Adolfa Hitlera k moci v celé Evropě, byla role prezidenta Beneše nezáviděníhodná. Pro současnou generaci je však příkladem vlastence, který v roce 1948 přijal demisi ministrů a pod nátlakem komunistů jmenoval novou vládu Národní fronty. Ve stejném roce odmítl podepsat ústavu a 7. června rezignoval na post prezidenta.

Edvard Beneš zemřel 3. září 1948 v Sezimově Ústí ve věku 64 let.

text a foto: br. Miroslav Šindelář