Legionáři v Muzeu Bílovec

20. 11. 2023

Ve dnech 6. října až 22. listopadu 2023 mohli návštěvníci Muzea Bílovec vedle stálé expozice zhlédnout také panelovou výstavu na téma Stejnokroje a výstroj čs. legií, jenž spolu s replikami historických stejnokrojů zapůjčila Československá obec legionářská, a kterou přednáškami pro školní mládež i veřejnost doprovodili členové její místní jednoty Ostrava 1.

V prostorách malebného barokního domu z poloviny 18. století, který stojí v sousedství bíloveckého zámku, si tak každý díky bohatým ilustracím a podrobným popiskům mohl projít vývoj stejnokrojů legií od samotného počátku války až do posledních dní více než čtyři roky trvajícího konfliktu. O jejich podobě si návštěvníci mohli udělat představu nejenom z dobových fotografií, ale také z věrných rekonstrukcí stejnokrojů na šestici figurín, z nichž se každá vtahovala ke konkrétním etapám bojů, kterými naši legionáři během své dlouhé válečné anabáze prošli.

O tomto vítězném tažení, jehož výsledkem byl samostatný čs. stát, přednášel 10. října žákům bílovecké základní školy a gymnázia jednatel jednoty br. Vítězslav Uvíra, a to v prostorách blízké městské knihovny. Legionářskou každodennost pak 7. listopadu přiblížil na veřejné přednášce předseda jednoty br. Martin Lokaj. Hojná návštěvnost výstavy i doprovodných akcí je příslibem toho, že se ostravští legionáři do Bílovce v budoucnu jistě vrátí a představí další témata z dějin našeho I. a II. zahraničního odboje.

text: br. Martin Lokaj
foto: Muzeum Bílovec