Matice slovenská oslavila 160. výročí od svého založení

14. 8. 2023

Zástupci Československé obce legionářské se zúčastnili oslav 160. výročí vzniku Matice slovenské a 30. výročí vzniku samostatné Slovenské republiky. Matice slovenská, první spolek Slováků v Habsburské monarchii, stála u zrodu moderního Slovenska.

Slovenský Martin se ve dnech 3. až 6. srpna 2023 stal centrem veškerého matičního dění. Uskutečnily se zde celoslovenské matiční slavnosti, jejichž součástí byl dvoudenní V. kongres matic a institucí slovanských národů, odhalení busty předsedy Zahraniční Matice slovenské, autorovi současné slovenské vlajky Mons. Františku Fugovi, celá řada kulturních akcí pro veřejnost a taktéž slavnostní galaprogram s názvem 160 roků v Turčanské zahrádce, 30 roků v Slovenské republice.

Galaprogram byl zahájen státní hymnou Slovenské republiky v podání Pěveckého sboru slovenských učitelů. Úvodní projev večera přednesl předseda Národní rady SR Boris Kollár. Předseda Matice slovenské Marián Gešper připomněl, že Matice slovenská byla založena v roce 1863, v roce tisícího výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Se závěrečným projevem vystoupil primátor města Martin Ján Danko, který poděkoval Matici slovenské za její dosavadní činnost a poznamenal, že nebýt Matice, Martin by se nikdy nestal tak významným politicko-kulturním centrem tehdejší doby, ve kterém působili, našli domov, ale i místo posledního odpočinku významné osobnosti slovenského národa.

Součástí galavečera byla vystoupení folklórních matičních kolektivů ze všech koutů Slovenska, která dala nahlédnout do bohaté kulturní činnosti matičářů. Po skončení galaprogramu měli zástupci ČsOL možnost pohovořit s předsedou Matice slovenské Mariánem Gešperem a vyřídit mu srdečný pozdrav předsedy ČsOL br. Pavla Budinského. Ač naše společné setkání bylo jen krátké, bylo o to srdečnější a potvrdilo, že Matice slovenská a Československá obec legionářská jsou organizace, které pojí stejná snaha – udržet tradice a historickou paměť národa stále živé.

text a foto: ses. Marcela Tolarová