Město Jablunkov si cení svých hrdinů

24. 7. 2023

Dvaaosmdesát let uplynulo od tragické smrti jablunkovského rodáka, plukovníka in memoriam Antonína Velebnovského. Vedení města společně s členy Jednoty Československé obce legionářské ve Frýdku-Místku si v pondělí 17. července 2023 na městské radnici připomněli tohoto hrdinu.

Sestra Soňa Mikulová ve svém vystoupení mimo jiné uvedla: „Jako každým rokem jsme se zde sešli, abychom uctili památku plk. i. m. Antonína Velebnovského. Dnes, v době výročí bitvy o Británii, bych ráda vzdala hold všem těm mladým lidem, kteří neváhali za svobodu vlasti položit život, jak se tomu také v případě Antonína Velebnovského dne 16. července 1941 stalo. Nejen mužům za kniply Huricanů a Spitfirů, ale i těm, kteří z různých důvodů zůstali ‚uzemněni‘ jako mechanici a ve dne i v noci opravovali a vstříc nepříteli opět posílali do vzduchu opravené stroje. Také těm, kteří v operačních místnostech se sluchátky na uších sledovali výsledky leteckých soubojů a šťastné návraty, ale i méně šťastné konce ‚našich hochů‘.

Starosta města Jablunkova Ing. Jiří Hamrozi připomněl, že v dnešní době, kdy kousek od nás zuří válečný konflikt a nepokoje, si naplno uvědomujeme, jak mnoho tomu málu vděčíme za to nejcennější, co máme – za svobodu. Děkuji všem padlým vojákům, neboť jejich hrdinné činy nebyly, nejsou a nikdy nebudou zbytečné. Antonín Velebnovský je naším rodákem a čestným občanem města a my Jablunkované jsme na něj patřičně hrdi.

Pro život dalších generací splnil slova vojenské přísahy a zaplatil tím nejcennějším, svým životem. Bylo mu pouhých 26 let, a přesto projevil obrovskou míru statečnosti a spolu s dalšími, mnohdy i bezejmennými hrdiny, přispěl k porážce nacistického Německa. A pokud někdy půjdete v Jablunkově po ulici, která byla po Antonínu Velebnovském pojmenována, postůjte na chvíli a vzdejte čest jeho památce.

Předseda Jednoty ČsOL ve Frýdku-Místku br. Petr Majer poté předal prasynovci A. Velebnovského br. Petru Gřeškovi členský průkaz člena naší jednoty ČsOL a účastníci pietní vzpomínky položili květiny u pamětní desky na rodném domě Antonína Velebnovského.

text: br. Taodor Hybler
foto: br. Petr Majer, br. Martin Benek