Na českém velvyslanectví v Římě byly představeny nové publikace

23. 5. 2023

Ve čtvrtek 18. května 2023 se na Velvyslanectví České republiky v Římě konala slavnostní recepce, při které byly prezentovány dvě publikace vydané v poslední době, které se obě zaměřují na československé legionáře a domobrance v Itálii. Recepce se zúčastnily zástupkyně Československé obce legionářské, které při té příležitosti předaly ocenění badatelům, kteří se věnují popularizaci našeho odboje v italském prostředí. Obě prezentované knihy jsou odrazem česko(slovensko)-italské spolupráce.

Kniha „Zapomenuté vojsko“ vyšla na konci loňského roku díky Československé obci legionářské. Jejím autorem je český badatel a diplomat Jozef Špánik, který má za sebou mnoho usilovné práce v oblasti vybudování nových pietních míst, která české a slovenské vojáky v Itálii připomínají. Jeho kniha pojednává o vzniku a nasazení domobraneckých praporů v Itálii a na Slovensku, a představuje vybrané osobnosti z řad domobranců.

Kniha „Nazdar. La Legione Cecoslovacca in Italia nella Grande Guerra“ je dílem italského historika, slavisty a překladatele z češtiny. Pan Alessandro Volpato je archivářem na italském Ministerstvu zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce, kde se zabývá vydáváním historických diplomatických dokumentů. V nové publikaci se zaměřuje na československou legii v Itálii během první světové války, jako hlavní argument pro uznání práva Čechů a Slováků na státní samostatnost.

Hostitelem recepce na české ambasádě v Římě byl velvyslanec Jan Kohout. Vedle obou autorů prezentovaných publikací, byli čestnými hosty také podplukovník Enzo Ciaraffa, bývalý důstojník italské armády, který se nyní věnuje publicistice se zaměřením na vojenské dějiny, a profesor Francesco Caccamo, který se na Univerzitě Chieti-Pescara věnuje východoevropským dějinám a první světové válce. Oba zmínění se společně s oběma autory chopili slova a shromážděným hostům přiblížili nová knižní díla i vzájemné vztahy mezi Čechy, Slováky a Italy, poznamenané první světovou válkou. Československou obec legionářskou zastupovaly sestry Marcela Tolarová a Zuzana Palová. Obě dámy se setkaly s velice milým přijetím, ze kterého může vzejít další spolupráce s italskými institucemi, například s krajanskou školou v Římě, při připomínání odkazu našich předků v Itálii. Oficiálního programu využily také k tomu, aby zmíněným řečníkům předaly ocenění ČsOL za jejich badatelskou a propagátorskou činnost a spolupráci s ČsOL.

Zúčastnění italští i čeští odborníci, diplomaté a krajané ocenili důstojně připravenou akci. Českému zastupitelskému úřadu a panu Špánikovi patří poděkování za pozvání a organizaci. Hosté večera si mohli na ambasádě prohlédnout také část putovní panelové výstavy o československé legii v Itálii, kterou zapůjčila legionářská Obec.

Obě vyslankyně ČsOL využily dalšího dne návštěvy Říma také k návštěvě pietních míst, která jsou spojena s českými a slovenskými vojáky během první světové války. Na Benátském náměstí, kde se 24. dubna před 105 lety uskutečnila slavnostní přísaha československých legionářů, položily věnec v národních barvách k pamětní desce na honosné budově pojišťovny Generali. Tato deska připomíná onu historickou událost, kdy zástupci Československé Národní rady v čele s Milanem R. Štefánikem poprvé vystupovali jako zástupci Italy uznané vlády dosud neexistujícího samostatného československého státu. Slavnost probíhala na schodišti Národního památníku Viktora Emanuela II. neboli Oltáře vlasti, kde se také nachází italský hrob neznámého vojína. Druhým místem, kde si ses. Tolarová a ses. Palová připomněly památku našich vojáků, byl kostel Santa Maria dell’Anima. V kryptě kostela leží pochovány ostatky více než čtyř set vojáků rakousko-uherské armády, mezi nimiž byli rovněž vojáci pocházející z Česka a Slovenska, kteří zemřeli jako váleční zajatci v letech 1918 a 1919. S ohledem na právě probíhající mši sice nebylo umožněno položit věnec, a tak jim sestry věnovaly alespoň tichou vzpomínku. Stejnou úctu si naše válečné oběti zasluhují bez rozdílu válčících stran, a současná legionářská Obec to bezezbytku naplňuje.

text: br. Petr Tolar
foto: ses. Marcela Tolarová, ses. Zuzana Palová