„Na klopách rudly vlčí máky“

23. 11. 2023

Oficiální vzpomínková akce na Teplicku u příležitosti Dne válečných veteránů se uskutečnila v sobotu 11 listopadu před polednem. Lidé v regionu si připomněli památku válečných veteránů všech válek.

Vzpomínku na válečné veterány zahájila akce před Obcí židovskou v Lipové ulici v Teplicích, kde členové Obce židovské Teplice, Jednoty Československé obce legionářské v Teplicích a Severočeského leteckého archivu Teplice, z. s., za účasti primátora statutárního města Teplice pana Bc. Jiřího Štábla položili květiny k deskám tří válečných veteránů, J. R. Alexandera, B. Seligera a K. Tausiga.

Nezapomínejme na oběti a hrůzy válek 20. století, které jsou také pro 21. století velkou výstrahou, abychom neopakovali chyby minulosti. Válečné události však nebyly pouhými historickými milníky, ale byly naplněny konkrétními lidskými osudy. Hrdinství, vztah k vlasti a ochota obětovat se pro dobro ostatních by také v dnešní době měly rezonovat v našich úvahách a konkrétních činech,“ připomněl ve svém vystoupení primátor statutárního města Teplice Bc. Jiří Štábl.

Druhá část vzpomínkové akce u příležitosti Dne válečných veteránů se konala u Pamětní desky československým legionářům – rodákům z Teplicka umístěné na Vojenské lázeňské léčebně Teplice. Zde si zástupci státní správy a samosprávy, členové organizací regionu a občané připomněli oběti Velké války, ve které zahynuly statisíce vojáků a civilistů. Připomenuto bylo i vytvoření nového československého státu v roce 1918. Zazněla také vzpomínka na padlé a přeživší válečné veterány druhé světové války z bojů na západě i východě, ale také vzpomínka na novodobé veterány české armády, kteří se účastnili nasazení v rámci mírových operací a zahraničních aktivit na Balkáně, Blízkém východě, Afghánistánu, Iráku a Africe. Připomenuto bylo, že i z řad novodobých veteránů padlo 30 vojáků a vojákyň.

Na počest všech válečných veteránů si připínáme na klopy rudé vlčí máky. Skláníme se před obětmi všech válek a vzpomínáme s velkou úctou na bojovníky za svobodu, za mír a demokracii.

Součástí vzpomínkového programu bylo přečtení Rozkazu ministryně obrany ČR, položení věnců a květin, připomenutí Dne válečných veteránů a v závěru akce zazněla státní hymna České republiky.

Akci organizovala Jednota Československé obce legionářské v Teplicích a Severočeský letecký archiv Teplice, z. s. Vzpomínkové akci byl přítomen spolu s panem primátorem, dalšími zástupci samosprávy a organizací rovněž senátor Parlamentu ČR pan Bc. Hynek Hanza.

text: br. J. Šimek
foto: S. Kindl