Návštěva nejstaršího legionáře Freda Matala

15. 12. 2023

U příležitosti Dne válečných veteránů 11. listopadu navštívili uniformovaní účastníci pietního aktu nejstaršího člena Jednoty Československé obce legionářské v Přerově „Jana Gayera“ bratra Freda Matala, který žije v Domově pro seniory v Hranicích. Delegaci vedl a zdravici přednesl bratr předseda Lukáš Kotek.

Fred Matal se narodil jako Ladislav Matejčuk 8. června 1928 v Užhorodu na Podkarpatské Rusi. Jeho otec tam pracoval jako poštovní úředník. Po mnichovské dohodě a vídeňské arbitráži, která rozhodla o přičlenění částí Podkarpatské Rusi k Maďarsku, se rodina v roce 1938 přestěhovala k příbuzným do Hranic na Moravě. Fred i jeho otec za druhé světové války pomáhali protinacistickému odboji. Po maturitě byl Fred přijat na vojenskou akademii v Hranicích. Za kritiku komunistických čistek v armádě byl roku 1949 degradován a vyloučen ze studia. Vzpomíná na to takto: „Přišel rok 1948 a v akademii začali propouštět důstojníky, kteří bojovali na západní frontě. V hodinách osvěty jsem to kritizoval. Ptal jsem se, proč vyhazují lidi, kteří bojovali za naši svobodu. Došlo to tak daleko, že mě z vojenské akademie vyhodili. Byl jsem degradovaný před nástupem celé roty. Velitel mi strhl nárameníky. Měli jsme dva proužky, protože jsem byl ve druhém ročníku. Z toho druhého ramene se mu to moc nepovedlo.“ V roce 1955 byl Fred odsouzen na šest měsíců odnětí svobody nepodmíněně za sdružování proti republice. Roku 1974 emigroval do USA. Změnil si jméno na Fred Matal. V Americe se živil jako zahradník, dělník nebo účetní. Posledních deset let dělal úředníka v knihovně v New Yorku. Dobu své emigrace komentuje slovy: „V Americe to nebylo snadné, ale cítil jsem se svobodný.“ Roku 2008 se vrátil do České republiky, vstoupil do Československé obce legionářské a účastnil se aktivit a vzpomínkových akcí, pokud mu to zdraví dovolovalo.

Přejeme Ti, bratře Frede, mnoho vitality do dalšího života!

text a foto: br. Pavel Mikeš