Obrana národa, minulost a současnost

22. 5. 2023

Jednota Československé obce legionářské v Žatci pořádala, jako každoročně, letos spolu s Galerií Sladovna, jindy s Polánkovým muzeem v Žatci, výstavu z putovních výstav Ústředí ČsOL. Letos jsme měli domluvenou spolupráci s Galerií Sladovna a vybrali jsme výstavu s názvem „Obrana národa“, protože toto jméno nese současná 4. brigáda rychlého nasazení v Žatci podle vojenské domácí odbojové organizace existující v době okupace naší republiky ve druhé světové válce.

V posledních letech se velice upevnila spolupráce mezi naší jednotou ČsOL a Armádou České republiky prostřednictvím pana brigádního generála Jana Štěpánka. Chtěli jsme proto spolu s Galerií Sladovna udělat vernisáž i pokračování výstavy co nejslavnostnější. Pozvánky odcházely nejen poštou, ale i SMS, e-mailem a desítkami telefonátů. Výsledkem bylo více než 60 účastníků vernisáže. Chválili úvodní slovo i uspořádání výstavy a vyšívaný prapor žatecké jednoty ČsOL, který jsme dali vyrobit v roce 2021. Při příležitosti pokládání věnců loni 8. května 2022 byl požehnán vojenským knězem panem kaplanem Brichtou a proběhlo slavnostní předání. Od tehdejší paní starostky Hamousové ho převzali vojáci a předali do rukou našeho praporečníka.

Návštěvníci výstavy obdivovali také tvorbu žáků základní školy v ulici P. Bezruče. Spolupracujeme s paní učitelkou Kumstýřovou, která se žáky po celý březen připravovala výkresy s vojenskou tématikou. Žáci sestavili figurínu vojáka v uniformě v životní velikosti. Žákovská díla zpestřila naši výstavu. Při vernisáži a po celou dobu výstavy probíhala soutěž, v níž návštěvníci vybírali nejzajímavější výkresy.

Naši členové doplnili obě výstavy rodinnými památkami po svých předcích, kteří bojovali ve druhé světové válce v zahraničí. Zaplnili jimi dvě vitríny. Volně přístupné byly materiály ČsOL o legionářích a ukázky Legionářských směrů i knihy s vojenskou tématikou z pozůstalosti.

Vernisáží a otevřením výstav pro veřejnost trvajících do konce dubna naše akce neskončila. Příslušník AČR praporčík Malina zorganizoval čtyři skupiny mladých vojáků, které se vystřídaly na interaktivních besedách, jež jsme připravili na základě výstavy Obrana národa. Základní škola v ulici P. Bezruče poslala na obdobné besedy dvě třídy 9. ročníku a jednu třídu 8. ročníku.

Letošní výstava s novým místopředsedou br. Markem Plečindou a částečně obměněným výborem Jednoty ČsOL v Žatci, jehož většina členů je velmi aktivní, se setkala s dosud největším zájmem návštěvníků. Tři dny před vernisáží, kdy už jsme měli velkou část výstavy nainstalovanou, proběhla akce „Žatec dokořán“ při příležitosti zahájení turistické sezony. Ten den galerii navštívilo a alespoň zběžně prošlo i naší výstavou 297 lidí.

Mám radost z vydařené akce a těším se na další, které máme v plánu – Bahna, zářijový zájezd pro členy, desítky pietních aktů s AČR, s Městem Žatec a dalšími obcemi v okrese. Den dětí se pokusíme doplnit stánkem Jednoty ČsOL v Žatci se soutěžemi a propagací naší organizace.

text a foto: ses. Danuše Manová