Odchod dalších dvou odbojářů

9. 1. 2023

Generace veteránů a pamětníků druhé světové války nás postupně opouští a nic s tím nezmůžeme. Měli bychom si však životní osudy těchto lidí připomínat. Na počátku tohoto roku jsme museli zveřejnit smutnou zprávu o odchodu již několika veteránů, členů Československé obce legionářské. Jiní nejsou členy našeho spolku, ale terénní pracovníci ČsOL o ně pečují v rámci projektu Péče o válečné veterány. Takovými byli i paní Věra Šecová a pan Evžen Krameš. Čest jejich památce.

Věra Šecová, rozená Lacinová, se narodila 10. dubna 1925. Během německé okupace žila rodina Lacinových v Pořežíně na Žďárku, v oblasti Českomoravské vrchoviny, kde se společně s bratrem Janem zapojila do domácího odboje podporou sovětských partyzánů. Kromě materiální podpory jim poskytovali i krátkodobý úkryt, což s sebou pochopitelně přinášelo nebezpečí trestu smrti. V jednom z rozhovorů k tomu dodala: „Poskytli jsme jim hlavně přístřeší. Bylo to v zimě, za velkých mrazů. Měli zbraně i vysílačku a vysílat chodili mimo stavení. Odcházeli ráno a přišli, když se stmívalo. Přes den jsme se museli starat, aby byli v bezpečí. V noci ale říkali, že se o sebe postarají sami.“ Zemřela 2. ledna 2023 ve věku 97 let.

Evžen Krameš se narodil 28. srpna 1928. Za války se zapojil do domácího odboje, v květnu 1945 do Pražského povstání. Při ozbrojeném vystoupení na konci války byl dokonce zraněn. Po válce nastoupil studia Vojenské školy chemicko-technologické v Praze, obor silikáty, které úspěšně zakončil roku 1951. Působil pak na Ústavu skla a keramiky. Na přelomu 50. a 60. let byl jedním z vedoucích pracovníků výzkumného pracoviště při národním podniku Karlovarský porcelán v Karlových Varech-Březové. Další léta strávil jako expert pro keramické výrobky na Kubě, v Afghánistánu a v Jižní Americe. Před důchodem byl vedoucím odboru technického rozvoje na generálním ředitelství Československých keramických závodů v Praze. Byl čestným členem Silikátového svazu České republiky. Zemřel 5. ledna 2023 ve věku 94 let.

V roce 2020 byl válečný veterán Evžen Krameš vyznamenán Pamětní medailí k 75. výročí skončení druhé světové války. (foto Sbírka ČsOL)

Snímek z předávání jubilejní ruské medaile konzulem Ruské federace v Brně v roce 2010, kterou převzala i Věra Šecová. (foto Jana Ševčíková, Deník.cz)