Opustil nás br. plk. v. v. Jan Svítek

13. 3. 2023

V neděli nás zasáhla smutná zpráva. V noci 12. března 2023 dotlouklo jedno statečné srdce. Po krátké nemoci nás opustil aktivní člen Jednoty Československé obce legionářské v Prostějově br. plukovník v. v. Jan Svítek.

Narodil se 25. září 1925 v oblasti Kysuc na Slovensku. Tvrdé podmínky života na kopanicích slovensko-českého pomezí jej dobře připravily pro život. Pomohly mu uskutečnit klukovské sny o létání. Nastoupil do leteckého učiliště v Banské Bystrici. Odsud jej osud zavedl v srpnu 1944 do povstání. Po jeho potlačení se stal příslušníkem partyzánské skupiny „Imrich“ a „Rodina“. Jeho poslední bojový úkol byl doprovod družstva průzkumníků sovětské jednotky v oblasti, kterou dobře znal. Provázel je lesy na Kysucích směrem k státní hranici až do obce Bílá v Beskydech.

Po válce pokračoval ve svém životním poslání – létání. Absolvoval letecké učiliště a jeho prvním letounem ve službě byl trofejní Me-109. Ve své kariéře letce absolvoval stovky letových hodin na různých letadlech včetně proudových. Zdravotní stav mu po aktivní práci letce umožnil práci instruktora létání doma i v zahraničí. Svoji službu v armádě zakončil v Praze na letišti v Ruzyni.

Jeho život v penzi byl nepřetržitým sledem různých aktivit. Byl dlouholetým členem Svazu letců organizace v Prostějově. Po obnovení činnosti Československé obce legionářské se stal aktivním členem jednoty v Prostějově. Navštěvoval různé akce doma i v zahraničí. Pokud lze u něj brát Slovensko jako zahraničí. Několikrát navštívil také Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Naposledy u příležitosti vyřazení nových absolventů v roce 2022.

Spolu s manželkou a synem postavili dům v Kraličkách u Prostějova, kde trávili spokojené stáří. Žil zde až do svého onemocnění a hospitalizace ve Vojenské nemocnici Olomouc, kde se mu dostalo té nejlepší možné péče.

Život plukovníka Jana Svítka byl bohatý nejen na zážitky. Vyznačoval se vysokou úrovní znalostí a praktické odbornosti. Jeho jednání a práce byla prodchnuta láskou k rodné zemi, kterou neprokázal jen slovy, ale i množstvím neohrožených a statečných činů. V naší mysli a srdcích zůstane dlouho schovaná vzpomínka na činorodého, laskavého a milého člověka z generace opravdových hrdinů. Čest jeho památce.

text: br. Pavel Skácel