Ozbrojené síly a Československý stát

22. 9. 2023

V úterý 19. září se v Brně uskutečnila mezinárodní konference Univerzity obrany s podtitulem „Za hranicemi země v boji za svou vlast“. Program byl rozdělen na pět částí. První a nejdelší se věnovala účasti československých vojáků na zahraničních bojištích obou světových válek. V této sekci za Československou obec legionářskou vystoupil br. Michal Rak s tématem bojů a osudů legionářů u Tarnopole v roce 1917 a Milan Kopecký přiblížil formovaní a první nasazení protiletadlových útvarů 1. československé samostatné brigády v SSSR v zimě 1943-44.

V následujících částích konference zazněly příspěvky na řadu zajímavých témat, mimo jiné o protikomunistickém odboji, právu a soudech u československých legií i československých zahraničích jednotek za druhé světové války a několik přednášejících se věnovalo účasti naší armády v první válce v zálivu, přičemž většina příspěvků vyvolala živou debatu účastníků.

I mezi dalšími vystupujícími byli členové ČsOL, byť samozřejmě referát přednesli za své badatelské instituce. A dokonce i mezi pořadateli konference měla ČsOL své zastoupení. Z konference by měla vzniknout kolektivní monografie, která bude dostupná online, a my se již těšíme na příští ročník, věnovaný tématu přítomnosti ruských a sovětských ozbrojených sil v českých zemích a na Slovensku v průběhu 20. století.

text a foto: br. Michal Rak