Pamětní deska praporečníka roty Nazdar Karla Bezdíčka v Trutnově

20. 4. 2023

V květnu letošního roku se zhodnotí dlouhodobá iniciativa Československé obce legionářské, města Trutnova a Policie České republiky vrátit do Trutnova pamětní desku věnovanou československým legionářům, příslušníkům legendární roty Nazdar, kteří v letech první světové války položili své životy během zničující ofenzívy u francouzského Arrasu ve dnech 9. května a 16. června 1915.

Historie a neuvěřitelný příběh bronzového památníku, zobrazujícího reliéf prvního praporečníka roty Nazdar Karla Bezdíčka se jmény padlých dobrovolníků, se začal psát 9. května 1936, kdy byl v areálu někdejších Krkonošských kasáren v Trutnově vybudován péčí Hraničářského praporu 2 „Roty Nazdar“. V kritickém období podzimu roku 1938 byl památník deinstalován a bronzová deska několikrát transportována, aby skončila v zapomnění v Jaroměři. Po válce byl památník považován za zničený nacisty a ani mnohé iniciativy po roce 1989 nevedly k jeho obnově. Teprve až nález originálu odlitku v depozitáři Městského muzea v Jaroměři a objev původního mramorového kamene ve Špindlerově Mlýně umožnily celý projekt nasměrovat ke zdárnému cíli – tedy rekonstrukci pietního místa v Trutnově.

Slavnostní odhalení obnoveného památníku proběhne v Trutnově v sobotu 6. května 2023 od 14 hodin za účasti čestných hostů, stejnokrojovaných účastníků a za hudebního doprovodu Koletovy hornické hudby. Památník bude umístěn před budovou Obvodního oddělení Policie ČR v ulici Roty Nazdar. Od 10 do 17 hodin bude připraven doprovodný program tvořený dobovými tábory roty Nazdar a Hraničářského praporu 2 „Roty Nazdar“ s výzbrojí a výstrojí. V 10:30 a v 15:00 hodin se uskuteční hodinové bloky ukázek vojenského výcviku a výzbroje legionářů z první světové války a trutnovských hraničářů z doby první republiky, ukázky zásahu Policie ČR a ukázky současné policejní techniky.