Pamětní stuha ČsOL na bojovém praporu 4. brigády rychlého nasazení „Obrany národa“

10. 7. 2023

Při příležitosti Dne ozbrojených sil České republiky a 29. výročí založení 4. brigády rychlého nasazení „Obrany národa“ se sídlem v Žatci dne 30. června 2023 Československá obec legionářská slavnostně udělila pamětní stuhu na bojový prapor tohoto významného útvaru Armády České republiky. Historie 4. brigády rychlého nasazení se začala psát 30. června 1994 v Havlíčkově Brodě, kdy byl zahájen výcvik jednotek brigády.

Dnem 8. května 1999 nese brigáda historický název „Obrany národa“, kterým navazuje na odkaz účastníků odboje v období druhé světové války, a především stejnojmenné odbojové organizace. Kromě plnění bojových i nebojových úkolů je v rámci činnosti brigády věnována značná pozornost vojenským tradicím naší vlasti, přičemž tento útvar dlouhodobě spolupracuje rovněž s ČsOL. Příslušníci brigády se aktivně podílí na pietních aktech připomínajících hrdinství našich předků v obou světových válkách.

V loňském roce převzala brigáda čestnou záštitu nad pietním místem věnovaným československým paraskupinám INTRANSITIVE a TIN a rodině Viktorových, která byla popravena za pomoc parašutistům. Pietní místo bylo vybudováno plzeňskou jednotou ČsOL u chaty Václavka v CHKO Brdy. Osudy československých parašutistů a odbojářů jsou zde každoročně připomenuty pietní vzpomínkou, na níž se brigáda a její velitel brig. gen. Jan Štěpánek významně podílí a také seskokem výsadkářů – současných i bývalých vojáků 4. brigády rychlého nasazení, 43. výsadkového pluku Chrudim, 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely, 21. základy taktického letectva Čáslav, Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov, Vojenského technického ústavu Praha-Kbely, Útvaru rychlého nasazení PČR a členů Aeroklubu Plzeň-Bory.

Zejména za tento příkladný postoj, vztah k historii naší země a vynikající spolupráci byla pamětní stuha z iniciativy Jednoty ČsOL v Plzni a po schválení Předsednictvem RV ČsOL udělena. Z řad přítomných čestných hostů a velení brigády zaznělo několik projevů. Velitel Pozemních sil Armády České republiky, genmjr. Roman Náhončík připomněl historii samotné brigády, její nelehké začátky a vysokou profesionální úroveň tohoto bojového útvaru. Velitel 4. brigády rychlého nasazení brig. gen. Jan Štěpánek ve svém projevu uvedl, že války jsou součástí historie lidstva a schopnost bránit vlastní zemi je důležitá nejen pro naši současnost, ale zejména pro další generace.

Předseda Jednoty ČsOL v Plzni br. pplk. v z. Jindřich Plescher hovořil o odkazu československých legionářů a propojování slavné vojenské historie Českých zemí se současnou armádou, připomněl také velký přínos brigády v oblasti zahraničních operací Armády ČR. Čestný předseda Klubu výsadkových veteránů generála Rudolfa Severina Krzáka Jindřichův Hradec, pplk. v. v. Petr Čejka pak připomněl historii červených baretů a jejich význam v ozbrojených silách ČR.

Pamětní stuhu Československé obce legionářské, která nese motto „My svobodu vybojovali, vy ji braňte“ na bojový prapor 4. brigády rychlého nasazení slavnostně zavěsil pplk. Jindřich Plescher. Je nám velkou ctí, že pamětní stuha je součástí bojového praporu brigády, která náleží k těm útvarům Armády České republiky, které s úctou, pokorou a hrdostí pokračují v odkazu těch, kteří měli odvahu bojovat za svobodu naší vlasti.

text: ses. Kateřina Jandíková
foto: 4. BRN Žatec