Paragáni opět seskočili nad Brdy

29. 4. 2023

Nad brdskými lesy u Padrťských rybníků opět seskočili parašutisté, aby sobě i veřejnosti připomněli československé agenty-parašutisty, kteří na témže místě provedli seskok během noci z 29. na 30. dubna 1942. Tehdy se jednalo o dvě paradesantní skupiny pojmenované INTRANSITIVE a TIN, které měli svými operacemi podpořit domácí odbojové hnutí proti německým okupantům. U pomníku na místě seskoku si je pravidelně připomíná plzeňská jednota Československé obce legionářské.

Po loňském osmdesátém výročí nebyla na letošní vzpomínkové akci očekávána velká návštěvnost, o to větší však bylo překvapení pořadatelů, kolik lidí se u chaty Václavka v Brdech sešlo. Ukazuje se, že tradice založená před pěti lety plzeňskými legionáři – především iniciátorkou výstavby pomníku ses. Kateřinou Jandíkovou – už nese své plody a akce má své stálé příznivce. K těm patří i delegace členů Klubu výsadkových veteránů z Jindřichova Hradce v čele s výsadkářskou legendou Petrem „Čejenem“ Čejkou, kteří letos vypravili celý autobus poskytnutý jindřichohradeckým 44. lehkým motorizovaným praporem. Velkou podporu má akce i od 4. brigády rychlého nasazení „Obrany národa“ ze Žatce, za níž se pravidelně účastní velitel brigádní generál Jan Štěpánek. Ostatně, oni výše zmínění parašutisté z Aeroklubu Plzeň Bory, kteří seskakují nad Brdami, jsou aktivní či bývalí příslušníci armády.

Akce by se nemohla uskutečnit bez podpory obce Věšín, na jejímž katastru se Václavka nachází, pana starosty Petra Hutra a věšínských dobrovolných hasičů, kteří zajišťují elektřinu a dopravu z vesnice Teslíny k pomníku. Příjezd vozidel přímo k chatě Václavka je omezen, neboť se již jedná o Chráněnou krajinnou oblast Brdy a území obhospodařované Vojenskými lesy a statky. Oba subjekty jsou však konáním vzpomínkových akcí nakloněna a zástupci VLS divize Hořovice se pietních aktů pravidelně účastní. Stejně tak patří mezi pravidelné účastníky vzpomínky na paraskupiny INTRANSITIVE a TIN delegace městyse Bernartice, kde agenti-parašutisté působili, historik a ředitel Hornického muzea v Příbrami Josef Velfl či prapraneteř Jaroslava Švarce Kateřina Hovězáková. Jednotu ČsOL z Plzně reprezentoval její předseda br. Jindřich Plescher, a účastnil se také předseda jednoty ČsOL z Příbrami br. Miroslav Ječmen. Legionářů však bylo přítomno mnohem více, neboť se podíleli na organizaci a stáli čestnou stráž v historických stejnokrojích.

V sobotu 22. dubna 2023 vše začalo seskokem parašutistů, kteří doskočili na nevelkou označenou lesní mýtinu za chatou Václavka. Následně se připojili k ostatním přítomným a začal samotný vzpomínkový akt, který moderovala ses. Jandíková. Slova se ujali starosta Věšína pan Petr Hutr a starosta Bernartic pan Pavel Souhrada, generál Jan Štěpánek, historik Josef Velfl, náměstek ředitele divize VLS pan Zbyněk Nejman a nakonec za pořádající spolek i předseda jednoty br. Plescher. Po projevech byly k pomníku položeny květinové dary a ceremonii zakončila státní hymna. Vzpomínkové shromáždění se pak proměnilo v neformální setkání mnoha občanů, kterým záleží na připomínání odkazu našich statečných předků. Nejde totiž jen o pětici agentů-parašutistů, kteří na konci dubna 1942 do Brd seskočili na padáku, ale také o desítky jejich spolupracovníků, z nich většina zaplatila svou statečnost životem. Nikdy nezapomeneme.

text: br. Petr Tolar
foto: br. Petr Maxim, Aeroklub Plzeň Bory