Pietní akt k 80. výročí smrti Jana Kudliče

22. 3. 2023

V neděli 12. března 2023 se u pomníku obětí světových válek v obci Mokrouše na Plzeňsku sešly asi tři desítky lid, občanů obce i přespolních, aby si společně vzpomenuli na osobnost tamního rodáka Jana Kudliče. Coby příslušník 1. československého samostatného praporu v SSSR se před 80 lety zapojil do bojů u ukrajinského Sokolova a zemřel 11. března 1943 u obce Konstantinovka.

Po legendární obraně Sokolova z 8. března 1943 se československý prapor pokusil dalšího dne večer o protiútok s cílem dobýt obec za řekou Mža zpět. Protiútok byl nakonec sovětským velením odvolán, Čechoslováci přesto pocítili několik ztrát na životech i na raněných. Mezi raněnými byl i velitel 2. pěší roty nadporučík Jan Kudlič. Když pak byl o dva dny později odvážen do charkovské nemocnice, byl automobil s raněnými napaden dvojicí německých stíhacích bombardérů. Vůz byl zničen a mezi zabitými byl i mokroušský rodák Kudlič.

Vzpomínku na Jana Kudliče v Mokrouších pravidelně organizuje Jednota Československé obce legionářské v Rokycanech a Vojenské muzeum na demarkační linii v Rokycanech. Účastní se jí pak další hosté, představitelé města Rokycan, obce Mokrouše, plzeňské jednoty ČsOL a Českého svazu bojovníků za svobodu. A také rodina dalšího mokroušského hrdiny, českého vojáka Patrika Štěpánka, který zemřel v roce 2018 na zahraniční misi v Afghánistánu. Všichni zmínění se nechyběli také během letošního osmdesátého výročí Kudličovi smrti. U pomníku položili květinové dary a ředitel rokycanského vojenského muzea pan František Koch pronesl několik slov o Kudličovo životě. Za plzeňskou jednotu ČsOL se zúčastnili bratři Martin Marek a Petr Tolar, kteří se po skončení piety za Kudliče pak ještě zastavili u pomníku Patrika Štěpánka. Mokrouše jsou nevelká obec, ze které pocházelo několik odvážných mladých mužů, kteří položili život během první světové války, druhé světové války a novodobých konfliktů. Všem patří naše úcta.

text: br. Petr Tolar
foto: Hana Marková