Pietní vzpomínka na Václava Vrbu v Čečelovicích

29. 9. 2023

V sobotu 2. září uspořádala Jednota Československé obce legionářské ve Strakonicích ve spolupráci s obcí Čečelovice pietní vzpomínku na Václava Vrbu. Vzhledem k tomu, že covidová pandemie a s ní spojená opatření, která panovala ještě začátkem loňského roku, neumožnila, aby se připomínka konala v loňském roce, připomněli jsme si 130. výročí narození čečelovického rodáka, italského legionáře Václava Vrby až letos spolu s 131. výročím narození.

Václav Vrba se narodil 31. srpna 1892 v Čečelovicích a padl jako italský legionář 23. května 1919 při bojích s maďarskými bolševiky u Miškovce v dnešním Maďarsku. Bratr David Maňhal z Jednoty ČsOL ve Strakonicích před pamětní deskou Václava Vrby na budově obecního úřadu připomněl historii bojů na Slovensku v letech 1918-1919 a život, boj a hrdinnou smrt Václava Vrby. Je více než symbolické, že italský legionář, který se narodil před branou Šumavy, položil svůj život za první československou republiku, jejíž hranice byly vytyčeny od Šumavy k Tatrám. Jeho památku jsme pak uctili položením kytic a věnců k pamětní desce.

Následoval pietní akt u pomníku obětem 1. světové války, proslovy hostů, modlitba za padlé a uctění památky čečelovických obětí 1. světové války položením kytic a věnců. Čestnou stráž zajistili hasiči SDH Čečelovice, vojáci v historických uniformách československých legií z Francie a Itálie i domácího vojska, sokolové TJ Sokola Blatná a Sbor selských jízd Jana Žižky z Trocnova. Přítomni byli také příbuzní Václava Vrby. Hudební doprovod zajistil pěvecký a chrámový sbor Velkobor, který zazpíval písně Vítězná Madelon a Ach, synku, synku a státní hymny Slovenské a České republiky. Zazněl také pochod Kapitán Římek složený na počest kapitána Karla Římka, velitele jednoho z dobrovolnických praporů, který obsazoval Slovensko a Večerka.

Jako hosté se zúčastnili a své proslovy pronesli emeritní senátor Ing. Josef Kalbáč, politolog JU PhDr. Vladimír Hanáček, starostka TJ Sokola Blatná Blanka Malinová, jednatel sboru Selských jízd Jana Žižky z Trocnova František Sáček, předseda Jednoty ČsOL ve Strakonicích br. Mgr. Stanislav Podlaha, starosta obce Čečelovice Milan Zach. Pietní vzpomínky se zúčastnili a památku Václava Vrby i padlých občanů Čečelovic v 1. světové válce uctili i bratři Miroslav Šavrda z Jednoty ČsOL ve Strakonicích a Petr Maxim z Jednoty ČsOL v Plzni.

Po celý den byla ve společenské místnosti obecního úřadu v Čečelovicích k vidění také putovní výstava Obrana hranic Československa 1918-1919 zapůjčená Československou obcí legionářskou.

text: br. David Maňhal
foto: Kateřina Prexlová, br. Petr Maxim