Pouť ČsOL do Francie

12. 4. 2023

Vážené sestry, vážení bratři, Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky připravuje vzpomínkovou pouť do Francie u příležitosti výročí bojů československých legionářů u Arrasu a výročí ukončení obléhání přístavu Dunkerque Československou samostatnou obrněnou brigádou. Tato pouť je plánována v termínu od 7. do 11. 5. 2023.

Prosíme zájemce z řad našich členů, aby se závazně nahlásili nejpozději do neděle 16. 4. 2023 na Sekretariát ČsOL u ses. Marcely Tolarové, na emailu sekretariat@csol.cz. Děkujeme.