Prezentace Jednoty ČsOL Olomouc 1 „Československá armáda a město Olomouc 1918-1945“

25. 9. 2023

Ve dnech 4.-9. září 2023 proběhla v nádherných prostorách divadelního sálu Domu armády v Olomouci výstava s názvem Československá armáda a město Olomouc 1918-1945. Členové Jednoty Československé obce legionářské Olomouc 1 „6. čs. střel. pluku Hanáckého“ tak navázali na velice dobrou spolupráci se správou olomoucké posádky a již po několikáté připravili výstavu věnující se československým vojenským dějinám.

Letošního roku se prezentace zaměřila na fenomén armády a starobylého posádkového města Olomouce. Výstava na mnoha trojrozměrných exponátech představila vojenský útvar, jenž je s městem neodmyslitelně spjat více než sto let. V prvé řadě se návštěvníci mohli seznámit s uniformami a výstrojí příslušníků 6. československého střeleckého pluku Hanáckého, jež za první světové války a krátce po ní bojoval na území Ruska, a po návratu do svobodné republiky nalezl svou posádku právě v Olomouci, a ve stylizovaném polním ležení se mohli také seznámit s jeho prvorepublikovou nástupnickou jednotkou, tedy s Pěším plukem 6 Hanáckým generála Janina.

Jelikož jsme si v březnu letošního roku připomínali také kulaté výročí prvního vojenského vystoupení našich jednotek na východní frontě za druhé světové války – bitvu u Sokolova, tak celá polovina výstavní plochy byla věnována tomuto významnému střetnutí. Návštěvníci se zde mohli seznámit s kompletní výzbrojí a výstrojí našich vojáků jak z doby výcviku ve městě Buzuluk, tak i z dob bitvy samotné. Členové Jednoty ČsOL Olomouc 1 zde neprezentovali pouze 1. československý samostatný polní prapor v SSSR jako takový, ale pro celkovou ilustraci zde představili taktéž jejich německé protivníky z východní fronty, a to jak instalací uniforem, tak výstavkou používaných zbraní. Připomínku na bitvu u Sokolova vhodně doplňovala roll-upová výstava, kterou ochotně do Olomouce zapůjčilo ústředí ČsOL v Praze. Řadu exponátů věnující se sokolovskému vojenskému střetnutí pak zapůjčili naši přátelé z KVH Zlín.

Výstava se setkala s poměrně zajímavým návštěvnickým zájmem. V prvních zářijových dnech možnost tuto prezentaci navštívit využila řada olomouckých škol téměř všech stupňů. Naši průvodci zde s historií československé armády seznamovali jak žáky mateřských škol, tak škol základních i středních. Výstavu si se zájmem prohlédl také velitel pozemních sil genmjr. Roman Náhončík se svým zástupcem brig. gen. Róbertem Dziakem a správce olomoucké posádky Radek Sekanina.

Akce proběhla s finanční podporou Ministerstva obrany České republiky.

text: br. Milan Vyhlídal
foto: Kristýna Krejčí