Připomenutí Dne válečných veteránů společně s veterány a školami

15. 11. 2023

Jednota Československé obce legionářské v Písku zajišťuje již tradičně s městem Písek a 1.ETALON připomenutí tohoto významného dne. Žáci základních škol připravují výzdobu pomníků stejně jako výrobu vlčích máků či dekorací k tomuto dni.

V první části jsme připravili pietní akt v 11 hodin v Palackého sadech za účasti starosty města Michala Čapka a senátora našeho obvodu pana Tomáše Fialy. Oba připomněli význam a historii naší armády. Vystoupení pak doplnil ředitel Prácheňského muzea Jiří Prášek. Při tomto slavnostním setkání byl oceněn pan pplk. Ing. Josef Lanc Pamětní medailí ČsOL III. stupně a sestra Hana Bruncvíková Medailí za podporu projektu Legie 100 v letech 2014-20. Dále bylo předáno Čestné uznání ČsOL paní ředitelce OS ČČK za podporu legionářských tradic a především projektu POKOS. Okolí bylo pěkně vyzdobeno žáky ZŠ Tylova, za každého žáka jeden vlčí mák, jak dokreslují foto snímky. Podobně u dalších pomníků zdobily i další školy našeho města (vlčí máky, malované kamínky, květiny, trikolory).

V druhé části se konala pieta U lva na Bakalářích, kde ředitel ZŠ Jana Husa Mgr. Jan Adámek převzal před svými žáky Medaili za podporu projektu Legie 100 z rukou místopředsedy naší jednoty br. Jaroslava Pospíšila.

Žáci tak měli před sebou vzor podporovatele našich národních i bezpečnostních tradic. Společně pak položili květiny k pomníku a uctili památku obětí válečných konfliktů. K podobné slavnostní pietě došlo na Mírovém náměstí za účasti žáků ZŠ Edvarda Beneše, kteří si okolí pomníku též vyzdobili a připravili krátký program.

Třetí část pak proběhla jako setkání členů Jednoty ČsOL v Písku a válečných veteránů v restauraci U Reinerů v odpoledních hodinách. Setkání zahájil br. Bohumír Tomášek, který je koordinátorem péče o válečné veterány. Následně předsedkyně písecké jednoty ses. Eva Veselá rekapitulovala práci jednoty v minulých i letošním roce. Váleční veteráni nám hodně pomáhají při zajišťování akcí našeho ročního plánu. Po promítnutí fotografií z aktivit proběhla milá a bohatá diskuze mezi přítomnými a setkání bylo ukončeno kolem 19. hodiny. Akce byla podpořena Jihočeským krajem.

text a foto: ses. Eva Veselá