SILVER A v paměti tří generací 2023

12. 1. 2023

Památník Lidice a Československá obec legionářská za podpory Pardubického kraje a města Sezemice připravili 14. slavnostní setkání věnované výsadku SILVER A, pardubickému odboji a tragédii v Ležákách. Setkání se konalo pod záštitou ministra kultury České republiky Martina Baxy a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického v pondělí 9. ledna 2023.

Pietní akt v areálu Larischovy vily, kde gestapo drželo před popravou některé ležácké obyvatele, začal ve 14 hodin. Věnce a kytice položili představitelé politického a veřejného života, zástupci ČsOL, pamětníci a pozůstalí. Za ČsOL věnec položili předseda br. Pavel Budinský a člen Předsednictva Republikového výboru ČsOL br. František Bobek; za Jednotu ČsOL v Kladně předsedkyně ses. Eva Armeanová, ses. Miroslava Čížková, ses. Václava Dostálová a br. Ivo Bedrna. Ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík přivítal všechny hosty a zvlášť srdečně Toníčka Burdycha. U jeho rodičů se ukrýval radiotelegrafista Jiří Potůček, za což zaplatili životem. Poté předal slovo místopředsedovi Senátu Parlamentu ČR Tomáši Czerninovi. S dalším projevem vystoupil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a závěrečný projev přednesl předseda ČsOL br. Pavel Budinský. Po zaznění večerky poprvé zazněly zvony, které byly pojmenovány „Zámeček“ a „Ležáky“. Pietní akt byl zakončen českou státní hymnou.

Následně se účastníci přemístili do Sezemic, kde proběhl další pietní akt u pomníku Alfreda Bartoše. Po položení věnců a květin opět zazněla večerka a starosta města Sezemic Martin Staněk přivítal hosty a pozval je do sálu Sezemického domu. Po slavnostním přivítání následovala vzpomínka na herce Josefa Somra, který se až do roku 2018 každoročně zúčastňoval těchto setkání a četl úryvky z knih vydávaných k tomuto tématu. Dalším bodem programu bylo vystoupení Ústřední hudby Armády České republiky, profesionální hudebníci zahráli písně Jaroslava Ježka. S projevem vystoupila senátorka Miluše Horská, která je rovněž pravidelnou účastnicí. Uvedla, že by pro ni nový rok nezačal bez této akce, která představuje hrdinství, boj a odvahu. Rovněž vzpomněla na herce Josefa Somra a na válečného veterána Pepíčka Holce, který ji ještě v 99 letech vyzval k tanci. Odkaz připomínky na výsadek SILVER A na další generace, to je nejdůležitější poslání, které můžeme předávat. Těmito slovy uzavřela své vystoupení.

Dále zahrálo kvinteto Ústřední hudby Armády ČR, poslechli jsme si skladbu „Budeš mou“ od R. A. Dvorského, tentokrát k tanci paní senátorku Horskou vyzval Antonín Burdych a Jiří Pitín. Vojenští hudebníci ještě zahráli skladbu „Cikánko ty krásná“ a rozloučili se rázným sokolským pochodem.
Eduard Stehlík a Pavel Budinský pozvali oceněné k převzetí pamětních mincí vydaných Pardubickým krajem a Československou obcí legionářskou u příležitosti 80. výročí heydrichiády. Tuto unikátní sadu mincí převzal Antonín Burdych, dále přeživší lidické děti Jiří Pitín a Pavel Horešovský, starostka obce Lidice Veronika Kellerová, herec Jiří Dvořák a další.

Následovala přednáška Eduarda Stehlíka na téma „Paravýsadky známé i neznámé“. Přítomní se dozvěděli mnoho zajímavých informací o podrobnostech výcviku a nelehkých podmínkách, které museli parašutisté podstoupit; mnozí z nich tragicky zahynuli. Za přednášku byl odměněn zaslouženým dlouhým potleskem.

Ukázku z připravované knihy Jana Lána, vnuka Karla Svobody, přímého účastníka odboje zavražděného nacisty s názvem „Jejich osud. Vysílačka Libuše“ přečetl Jiří Dvořák. Po přečtení ukázky přednesl osobní vyznání „Co už moje dcera ví“, ve kterém vyjádřil svoji hlubokou úctu všem těm, kteří měli odvahu nejen bojovat, ale i těm, kteří dokázali podat vodu, jídlo a za svoji pomoc zaplatili svým životem. Před ukončením akce se konala vernisáž výstavy věnované období heydrichiády. Členové Jednoty ČsOL v Kladně děkují Památníku Lidice a Ležáky za každoroční pozvání. Velmi si toho vážíme.

Paraskupina SILVER A byla na území Protektorátu Čechy a Morava vysazena 29. prosince 1941 společně se skupinami ANTHROPOID a SILVER B. Celkem bylo vysazeno sedm parašutistů. Omylem navigátora došlo k chybám ve výsadku všech skupin. Úkolem SILVER A bylo zajistit radiové spojení mezi domácím a exilovým odbojem, vybudovat zpravodajskou síť a koordinovat domácí odboj. Dne 9. ledna 1942 v 01.45 hodin bylo zachyceno vojenskou radiovou ústřednou poblíž Londýna prvé volání radiostanice LIBUŠE, kterou obsluhoval Jiří Potůček, radista SILVER A. Jiřímu Potůčkovi se podařilo navázat spojení s Londýnem a udržovat ho po dobu více než pěti měsíců.

SILVER A přímo spolupracoval s ANTHROPOIDEM a dalšími parašutisty při náletu na Škodovy závody v Plzni a podílel se na přípravě atentátu na Heydricha poskytováním radiového spojení. Po smrti Reinharda Heydricha zavedly nacisté tvrdý teror. Postupně padli v boji také samotní parašutisté ze skupiny SILVER A Josef Valčík, Alfred Bartoš a Jiří Potůček. Němci popravili desítky přímých spolupracovníků SILVER A z Pardubicka a Červenokostelecka. Další tisíce obětí byly odvlečeny do koncentračních táborů, kde většina z nich zahynula. Bez pomoci a obětavosti těchto statečných vlastenců by se atentát nikdy nemohl uskutečnit. Na jejich hrdinství a odvahu nesmíme nikdy zapomenout.

text: ses. Eva Armeanová
foto: Luboš Kozel