Slavnosti svobody 2023 a POKOS na Písecku

23. 5. 2023

Slavnosti svobody 2023 uspořádala Jednota Československé obce legionářské v Písku v rámci dlouhodobého projektu Město Písek nejen pětačtyřicátý spolu s městem Písek a dalšími spolky.

Tradičně jsme zahájili Slavnosti svobody dvěma brannými soutěžemi pro týmy žáků základních škol jako POKOS (Příprava občanů k obraně státu), jež jsme zorganizovali 25. dubna v Milevsku a 3. května 2023 v Písku. Akce se zúčastnilo vždy 11 týmů základních škol příslušné obce s rozšířenou působností. Při těchto akcích nám výrazně pomohli profesionálové z Integrovaného záchranného systému (Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Policie České republiky, Sboru dobrovolných hasičů, Českého červeného kříže) a Armády České republiky (Krajského vojenského velitelství České Budějovice, 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“ z Tábora a 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic). Předávání ocenění se zúčastnili oba starostové měst , Milevska pan Ivan Radosta a Písku pan Michal Čapek. Předali také putovní pohár nejlepšímu družstvu. Nejlepší týmy postoupily do krajského kola pořádaného ředitelem KVV České Budějovice plk. gšt. Ing. Jiřím Tršem, které se bude konat 2.června.

Naše jednota uspořádala v pátek 5. května za poledne další setkání se žáky základní školy v Palackého sadech u pomníku letcům britského Královské letectva z Písecka a se zástupci základní školy E. Beneše na Lesním hřbitově spojené s krátkou pietou. Děti si samy navrhly příští akce zpestřit připomenutím jednotlivých životních osudů hrdinů Písecka a již na tom začínají pracovat. V Palackého sadech mezi sebou uvítali přítomní poslankyni Evropského parlamentu Radku Maxovou, která dlouhodobě podporuje naše aktivity.

Odpoledne jsme následně připomněli spolu s občany a pamětníky tuto historickou událost u radnice v Písku. Písečtí občané prostřednictvím Revolučních národních výborů za podpory studentů zorganizovali a převzali tehdy moc. V čele obou výborů byli tehdy legionáři Václav Moravec a Ladislav Komorád. S hlavními projevy vystoupili senátor Tomáš Fiala a místopředseda Jednoty ČsOL v Písku br. Jaroslav Pospíšil. Akci moderoval náš mladý člen br. Martin Lanc, který se v moderaci osvědčil již dříve. Následně jsme položili květiny u pamětních desek na Zástavském mostě přes řeku Otavu, která v roce 1945 tvořila demarkační čáru.

Nedělní podvečer patřil pietě u pomníku tragédie 21 občanů z Oslovska. Kromě starosty obce již tradičně vystoupil také místopředseda Jednoty ČsOL v Písku.

V pondělí 8. května jsme spolu s městem uspořádali další vzpomínkovou akci pro veřejnost k 78. výročí konce 2. světové války opět moderovanou br. Martinem Lancem. Promluvila místostarostka města paní Petra Trambová, pan senátor Tomáš Fiala a předsedkyně Jednoty ČsOL v Písku ses. Eva Veselá. Milé bylo naše setkání s vnučkou pplk. Komoráda paní Prof. Dr. Olgou Štěpánkovou. Společně s občany města jsme v tento den uctili památku obětí fašismu na Lesním hřbitově a sídlišti Portyč.

V odpoledních hodinách se tradičně 8. května zúčastňujeme pietního aktu v nedalekých Bernarticích, kde za 2. světové války došlo ke dvěma tragickým událostem spojeným s postřílením desítek zdejších občanů, a to v roce 1942 a v posledním dni války, 8. května 1945. I legionář Jiří Urban byl popraven a později nalezen zastřelený ve studni. Podobný osud čekal desítky občanů Bernartic, když čekali nastrojení k uvítání spojeneckých vojsk a místo toho je stahující se německá vojska připravila o to nejcennější. A tak radost z osvobození byla v Bernarticích zalita krví a dlouhodobým hlubokým žalem rodin a sousedů.
S pokorou tedy připomínáme tyto události, aby mladší generace věděly, že jen činy mohou zabránit totalitě a násilí a ubránit demokracii.

text a foto: ses. Eva Veselá a br. Jaroslav Pospíšil