Společenské setkání válečných veteránů s veřejností v českém Krumlově

14. 11. 2023

V Den válečných veteránů 11. listopadu 2023 se váleční veteráni již po dvacáté sešli v prostorách Jízdárny českokrumlovského zámku, kde se konal tradiční společenský večer pořádaný Jednotou Československé obce legionářské „mjr. i. m. Václava Vokurky“ v Boleticích.

Vstup do Jízdárny se účastníkům plesu otevřel v 18.30 hod. a od té doby do slavnostních prostor přicházeli hosté téměř nepřetržitě. Hned u vstupu měli možnost podpořit sbírku Vojenského fondu solidarity ve prospěch válečných veteránů a připnout si na oděv květ vlčího máku. O sbírku byl veliký zájem a během chvíle byl sál plný červených kvítků.

S velikou radostí jsme mezi vzácnými hosty opět uvítali ses. Ernestýnu Švorcovou, druhoválečnou veteránku, která si opět nenechala ujít příležitost strávit příjemný večer na tanečním parketu společně se svým partnerem. Letošní ročník navštívila také poslankyně a členka sněmovního podvýboru pro válečné veterány Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková, která v průběhu večera hovořila s mnohými účastníky plesu z řad válečných veteránů. K vzácným hostům patřila také primátorka města České Budějovice paní doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová či starosta Českého Krumlova pan Alexandr Nogrády, který nad společenským setkání převzal záštitu. Jsme rádi, že naše pozvání přijal také ředitel divize státního podniku Vojenských lesů a statků Horní Planá pan Ing. Martin Honetschläger či Přednosta újezdního úřadu podplukovník Ing. Marián Varga, se kterými jednota dlouhodobě spolupracuje. Významný den ČR – Den válečných veteránů s námi oslavil také brigádní generál v. v. Ing. Vladimír Trněný.

Zahájení plesu ohlásili trubači Schwarzenberské granátnické gardy, moderátor pan Jiří Werich Petrášek přivítal všechny přítomné a na úvod je vyzval k uctění památky padlých vojáků minutou ticha. Slovo si poté převzal předseda jednoty ČsOL v Boleticích br. Jaroslav Kabele, jménem Ústředí Československé obce legionářské pozdravil přítomné řídící tajemník ČsOL br. Milan Mojžíš a k přítomným promluvila také paní poslankyně Pivoňka Vaňková následovaná panem starostou Nográdym.

Poté už taneční parket ovládl charleston v podání taneční skupiny Evil Dancers, kterou na parketě záhy vystřídaly páry tančící do rytmu hudby v podání Fordance Orchestra. V první přestávce převzal pan přednosta podplukovník Marián Varga z rukou generála Vladimíra Trněného Pamětní medaili k 30. výročí mise UNPROFOR. Dále už večer nesoucí se ve znamení válečných veteránů pokračoval téměř bez přerušení. Hosté mohli vydechnout a dát odpočinout bolavým nohám před půlnocí, kdy proběhlo losování hlavní tomboly.

Jubilejní 20. společenské setkání válečných veteránů s veřejností by se nemohlo uskutečnit bez finanční podpory Ministerstva obrany ČR prostřednictvím projektu ČsOL Péče o válečné veterány, Československé obce legionářské, Jihočeského kraje, města Český Krumlov, Nadace ČEZ a dalších sponzorů, mezi které patří Budějovický Budvar, Fruko Schulz, Karmelitské nakladatelství, Vinařství Martin Šebesta, Resort Olšina patřící pod Vojenské lesy a statky, URC Systems či Volvo. Dovolte mi na tomto místě také poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu celého večera, jmenovitě pak br. Jaroslavu Kabelemu. Všem účastníkům děkujeme za přízeň a těšíme se na viděnou na stejném místě dne 9. listopadu 2024.

text: ses. Marcela Tolarová
foto: Jednota ČsOL v Boleticích