Terezínská tryzna 21. května 2023

25. 5. 2023

Tryzna je hlavní vzpomínkovou akcí k uctění památky obětí nacistické genocidy v letech okupace. Koná se každoročně vždy třetí neděli v květnu na závěr Mezinárodních pamětních dní odboje jako odkaz tzv. Buchenwaldské přísahy. Jejím obsahem bylo prohlášení osvobozených vězňů koncentračního tábora Buchenwald v roce 1945, že neustanou v připomínání válečných událostí, dokud nebudou vymýceny všechny kořeny nacismu. Na Národním hřbitově se nachází celkem 2 386 jednotlivých hrobů umučených vězňů a několik pylonů, pod nimiž jsou pochovány zpopelněné ostatky dalších tisíců mužů, žen i dětí, kteří zde nalezli v letech 1940-1945 smrt. Celkem je zde pohřbeno na deset tisíc osob.

Program letošní tryzny začal nástupem čestné stráže a hudby. Poklonit se památce umučených vězňů přišel prezident Petr Pavel, předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéta Pekarová Adamová a další význační zástupci politického a veřejného života, diplomatických sborů, židovských organizací. Nechyběli pamětníci, legionáři, sokolové, skauti, baráčníci a zástupci veřejnosti.

Za Československou obec legionářskou položili věnec místopředseda ČsOL br. Tomáš Pilvousek a br. Viktor Šinkovec. Za kladenské legionáře ses. Eva Armeanová, br. Stanislav Pítr, br. Ivo Bedrna, ses. Helena Ganická, ses. Miroslava a br. Stanislav Čížkovi. Po položení věnců a květin zazněla česká hymna a s úvodním slovem vystoupil ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek. Hlavní projev přednesl prezident České republiky Petr Pavel. Za přeživší promluvil Ján Hanák ze Žiliny, který se dostal do Terezína jako devítileté dítě a měl štěstí, že se dočkal konce války. Následovala křesťanská a židovská modlitba. Na závěr vystoupil dívčí pěvecký sbor z Litoměřic. Tryzna byla ukončena odnesením státní vlajky a odchodem čestné jednotky Hradní stráže.

Při zpáteční cestě jsme navštívili klášter v Doksanech, komentovaná prohlídka mladého průvodce byla velmi zajímavá. Kladenští legionáři jezdí do Terezína každý rok a tradičně s námi jezdí také zástupci XVII. župy baráčníků Františka Holého Slaný v čele s rychtářkou Zdeňkou Srbovou.

Místo, kde se dnes nachází Národní hřbitov, bylo do léta 1945 polem. Po skončení 2. světové války bylo toto místo vybráno k důstojnému uložení ostatků osob zemřelých nejen v Malé pevnosti, ale i v nedalekém ghettu a v koncentračním táboře v Litoměřicích. Nezapomínáme!

text: ses. Eva Armeanová
foto: br. Stanislav Pítr, Jiří Skála, Jitka Krňanská, Edita Volková