Tradice Roty Nazdar u Hraničářského praporu 2 „Roty Nazdar“ v letech 1932–1939

2. 5. 2023

„Pane ministře národní obrany, k Vašemu návrhu přikazuji, aby hraničářský prapor 2, posádkou v Trutnově, nesl napříště jméno hraničářský prapor 2 ‚Roty Nazdar‘.“ Takto zní dekret prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka ze dne 16. května 1932 o pojmenování Hraničářského praporu 2 po první československé slavné jednotce ve Francii – rotě Nazdar. Dekret nařizoval, aby napříště bylo užíváno pouze a jedině tohoto jména jak v běžném, tak i v úředním styku. Podnět udělení slavného pojmenování Hraničářského praporu 2 vzešel od Kruhu starodružiníků v Praze.

V květnu roku 1935 se v Trutnově uskutečnily velkolepé oslavy 20. výročí bitvy u Arrasu. Během nich byla Kruhem francouzských legionářů iniciována myšlenka, že by odkaz příslušníků roty Nazdar měl být připomenut trvalým uměleckým dílem. Zanedlouho poté dostal návrh konkrétní podobu: pamětní deska praporečníka roty Nazdar Karla Bezdíčka a jeho padlých druhů v boji u Artois, osazená na kamenném podstavci.

Autorem návrhu desky se stal sklářský výtvarník a příslušník Hraničářského praporu 2 „Roty Nazdar“, četař aspirant Božetěch Medek. Po zajištění finančních prostředků nutných k výrobě byla bronzová deska o hmotnosti 186 kg odlita ve slévárně pana Herrmanna v Poříčí u Trutnova. Podstavec desky byl tvořen kamenem z krkonošského mramoru z lomu u Hříběcích bud. V den praporního svátku, dne 9. května 1936, byla deska slavnostně odhalena na nádvoří Krkonošských kasáren.

V létě roku 1938 byl Hraničářský prapor 2 „Roty Nazdar“ přesunut do Krkonoš. Trutnovští hraničáři, jakožto nositelé tradice roty Nazdar, si pamětní desku přemístili do svého nového působiště. Deska byla instalována v areálu nově vybudovaných Bezdíčkových kasáren v Bedřichově u Špindlerova mlýna, konkrétně před budovou III (velitelství). Zde ovšem vydržela krátce. Na počátku října 1938 musela být bedřichovská posádka evakuována. Deska byla odvezena do Jičína a následně do Josefova. Podstavec z krkonošského mramoru byl ponechán na místě. V Josefově pak hraničáře zastihly tragické události roku 1939 a zánik čs. branné moci.

Slavnostní odhalení obnovené pamětní desky praporečníka roty Nazdar Karla Bezdíčka a jeho padlých druhů v boji u Artois se uskuteční již tuto sobotu 6. května od 14 hodin v ulici Roty Nazdar v Trutnově.