Važme si daru svobody, vzkázal hlavní kaplan AČR Jaroslav Knichal na mši svaté v Bystřici

19. 5. 2023

Do posledního místa byl v neděli 30. dubna 2023 zaplněn kostel Povýšení svatého Kříže v Bystřici nad Olší, kde se uskutečnila zádušní mše za oběti obou světových válek. Na panelech v kostele byl umístěn seznam všech 182 obětí, ale také tragické osudy Bystřičanů, kteří zahynuli na frontách 1. a 2. světové
války, v koncentračních táborech, v Katyni a těch, kteří byli zavražděni gestapem v obci. Některé fotografie zde byly zveřejněny poprvé.

Hlavní kaplan Armády České republiky plukovník gšt. Jaroslav Knichal přítomným ve svém velmi emotivním kázání rovněž uvedl: „Je třeba vnímat autenticitu lidského života a lásky – važme si daru svobody. Ve svém srdci dnes nesu jednoho vojáka, kterého jsem před 15 lety doprovázel při návratu
z Afghánistánu, a právě 30. dubna roku 2008 jsem byl oznamovat rodičům jeho úmrtí. O to víc si uvědomuji, co znamená lidský život… Vyprošuji Vám všem pokoj, mír, radost ze života a Boží požehnání.

Na závěr starosta obce Roman Wróbel poděkoval plukovníkovi gšt. Jaroslavu Knichalovi za službu a připomněl, že se zádušní mše koná v roce šestistého výročí první písemné zmínky o Bystřici. Po mši byly položeny věnce a květiny k pomníkům padlých a k pamětní desce odbojářů MUDr. Jaroslava Míčka a Jana Heczka, kteří byli zavražděni gestapem 25.března 1945.

text: br. Teodor Hybler
foto: br. Eduard Hybler