Vernisáž výstavy „Klub vojenské historie Slovácko – Náhled za oponu cestování časem“

2. 2. 2023

V neděli 29. ledna 2023 byla v Městském muzeu ve Strážnici slavnostně zahájena výstavu Klub vojenské historie Slovácko – „Náhled za oponu cestování časem“. Členové klubu jsou současně členy Jednoty Československé obce legionářské v Hodoníně a prostřednictvím této výstavy chtějí prezentovat jednak historii svého spolku, jednotlivá období a uniformy, které ztvárňují, ale též další aktivity, které se pojí s členstvím v klubu vojenské historie, ale vnějšímu divákovi zůstávají poněkud skryté (resp. vidí pouze jejich výsledky): například sběratelství, šití uniforem a doplňků, studium historických podkladů, konzervace a opravy zbraní a kožených výstrojních součástek.

Výstavu zahájili předsedové klubu vojenské historie – zakladatel klubu Martin Žižlavský, pokračovatel Lukáš Lexa a současný předseda Jakub Novák. V lednu letošního roku uplynulo 13 let od oficiálního založení klubu (pod názvem 19. prapor Stráže obrany státu Hodonín o.s.) a 10 let od první výstavy v Městském muzeu ve Strážnici (Život za První republiky). Z proslovu současného předsedy klubu: „Máme nyní za sebou několik obtížných let. Do funkce jsem nastoupil téměř souběžně s příchodem pandemie a aktivita našeho klubu byla tehdy nutně utlumena. Můžu ale s hrdostí říct, že ani během koronavirových let zcela neustala. V uvolněnějších měsících se nám dařilo účastnit se akcí po celé republice, dokonce jsme v roce 2021 úspěšně zorganizovali akci Vojenský den ve Strážnickém skanzenu. Do třináctého roku svého fungování jsme vstoupili se třinácti řádnými a šesti čestnými členy (s historicky největší členskou základnou) a s nadějí vyhlížíme nadcházející měsíce, kdy doufáme v obnovení aktivity klubu v takovém rozsahu, jakého dosahovala v období předpandemickém. Prvním krokem k tomuto je právě výstava, jejíhož zahájení jste svědky.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na výstavě podíleli (vedle členů klubu zejména Rostislavu Adamovi a Minimuzeu obrany hranic v Dyjákovičkách a Historickému oddělení Moravského zemského muzea v Brně), a také všem osobám a institucím, se kterými léta spolupracujeme, a těm, kteří nás různými způsoby podporují, a to především našim nejbližším.

text: Lukáš Lexa
foto: Martin Žižlavský, Petra Černá, Lukáš Lexa