Víte, to byla válka

13. 10. 2023

V pondělí 9. října 2023 byla v zasedacím sále zastupitelstva za přítomnosti náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Františka Lukla slavnostně představena nová kniha badatele, spisovatele a publicisty JUDr. Jana Kuxe, nositele ceny Jihomoravského kraje a Českého patriota za rok 2009, Víte, to byla válka.

Kniha se symbolicky křtila nikoli sklenicí sektu, nýbrž prstí od Zborova. Už léta pracuje jako terénní pracovník Československé obce legionářské a při svých pravidelných návštěvách sesbíral vzpomínky více než dvou desítek „obyčejných“ válečných veteránů 2. světové války z jižní Moravy. Své příběhy vyprávějí na 300 bohatě ilustrovaných stranách knížky, která patrně bude mít pokračovaní. Jen oni tady nebudou. O to cennější jsou jejich mnohdy dosud nepublikované vzpomínky. Význam akce zvýrazňovala i legionářská symbolika – vlajka, písně Hoši od Zborova a Plují mraky, legionářské i vojenské stejnokroje řady členů Jednoty Československé obce legionářské Brno 2. Br. Jan Kux je jejím předsedou.

Při této příležitosti byl Medailí Otakara Bystřiny dekorován moravský patriot, spisovatel PhDr. Jiří Jílek za svou celoživotní literární práci propagující Moravu, její folklór, jazyk a zvyky. Pamětní medailí ČsOL byli dekorováni Mgr. František Lukl, Ing. Milan Fryčka, MVDr. Zdeněk Walter a František Kopecký, kteří sponzorskými dary výrazně přispěli k vydání zmíněné publikace. Ke slavnostnímu rázu přispěla i živá hudební produkce Poutníků Františka Linhárka a Jiřího Látala. Slavnostním aktem excelentně provedl legionář, člen Jednoty Brno 2, br. pplk .Ing. Ivan Němec.

text a foto: br. Tibor Dávid