Vítkov v Den válečných veteránů

13. 11. 2023

Novodobí a také někteří druhováleční veteráni s vlčími máky na klopách uniforem slavnostně nastoupili na pražském Vítkově u příležitosti oslav Dne válečných veteránů. Ten připadá na 11. listopad a připomíná konec první světové války. Památku padlých uctili politici, zástupci armády i veteránských organizací. Ministryně obrany při této příležitosti udělila resortní vyznamenání.

Podle Jany Černochové je 11. listopad oslavou jednoho z nejvýznamnějších svátečních dnů, jenž patří především válečným veteránům, kteří mají za sebou náročné a často velmi nebezpečné zahraniční operace. Třicet se jich v novodobé historii Armády ČR z misí na Balkáně, Středním či Blízkém východě nevrátilo. „Patří k našim novodobým hrdinům, kteří položili život za tuto zemi a za naši bezpečnost a svobodu. V tom se neliší od těch, kteří bojovali za naši zemi za druhé světové války,“ prohlásila ministryně v projevu.

Zatímco druhoválečných veteránů už je jen osm desítek, novodobých účastníků zahraničních misí je přes 16 tisíc a každým rokem jejich počet narůstá. I oni jsou pro naši společnost vzorem v hodnotách, jako jsou vlastenectví, odvaha, čestnost a pokora. Podle ministryně nestačí veteránům pouze vyjadřovat vděčnost, je nutné ji proměnit ve skutky. Mnozí z nich se totiž po odchodu do civilu dostávají do složitých životních situací.

Ministerstvo obrany proto přišlo se zcela novým systémem komplexní péče o válečné veterány, který se bude opírat o zaměstnance vzdělané v sociální oblasti, se zkušenostmi v řízení sociálních projektů a nastavování nových sociálních systémů pomoci tak, aby byla péče co nejefektivnější. „Od ledna budou ve všech krajích působit kontaktní pracovníci, kteří veteránům a jejich rodinám pod odborným vedením Odboru pro válečné veterány a válečné hroby MO budou připraveni pomáhat se základními i těmi nejsložitějšími životními problémy. Tento týden byla také podepsaná nová Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem obrany a Charitou ČR, která rozšiřuje okruh adresátů pomoci z Vojenského fondu solidarity na všechny válečné veterány a jejich blízké,“ upozornila na novinky ministryně obrany a poděkovala všem organizacím a spolkům, které se zaměřují na péči a pomoc válečným veteránům.

Podle slov náčelníka Generálního štábu AČR jsou osudy vojáků často velmi různorodé, mají ale jedno společné – ukazují, že čest, statečnost a věrnost nejsou jen slova, protože jsou vždy spojena s činy. „Na nich teprve stojí svoboda, právo na sebeurčení, demokracie, bezpečnost a prosperita. Bereme to jako samozřejmost, ale vděčíme za to právě těmto odvážným a odhodlaným lidem,“ prohlásil. Ve světle současných i minulých konfliktů byl vždy hybnou silou na bojišti směrem k úspěchu dobře vycvičený a odhodlaný voják. „Za každým vítězstvím vždy stojí mix vůle, vytrvalosti, hrdinství a sebeobětování. Jsem hrdý, že náš národ takové vojáky měl a stále má,“ zdůraznil generálporučík Karel Řehka.

Ministryně obrany udělila u příležitosti dnešního svátku resortní vyznamenání. Záslužný kříž ministryně obrany ČR III. stupně převzali také tři vojáci za záchranu lidského života: nadporučík Pavel Gebr včasným zahájením resuscitace zachránil studenta vojenské školy, jemuž se na internátu zastavilo srdce kvůli epileptickému záchvatu. Stejné vyznamenání získali četaři Michal Tomeš a František Vicenda, kteří společně pomohli muži, jenž zkolaboval.

MO ČR