Vojenský den 2023 Strážnice

13. 10. 2023

Malebné prostředí skanzenu ve Strážnici poskytlo 16. září 2023 zázemí pro vojenský den již po desáté. Přibližně 1.300 návštěvníků mohlo zhlédnout bojové ukázky zaměřené na události z roku 1938 a pátrací práci četnictva v roce 1933. Téměř 80 účinkujících prezentovalo různé složky Stráže obrany státu (čs. armáda, četnictvo, finanční stráž, státní policie), Republikanische Wehr, Sudetendeutsche Freikorps i dobových civilistů.

Celkem čtyři bojové ukázky doplnilo vystoupení mažoretek a dobová módní přehlídka. Diváci mohli obdivovat repliku tančíku vz.33, četnický autokar značky Škoda, osobní automobil značky Z (Zbrojovka Brno), traktor Opel, motocykl značky ČZ, polní kuchyni a mnoho dalších ukázek výstroje a výzbroje dobových ozbrojených složek. Akce si kladla za cíl připomenout rovněž méně známé skutečnosti z doby ohrožení územní integrity Československa v osudném roce 1938. Zobrazili jsme tak polovojenskou organizaci českých a moravských Němců Republikanische Wehr, která se zapojila po boku Stráže obrany státu do zajištění bezpečnosti v pohraničí zmítaném sudetoněmeckými provokacemi. Taktéž jsme připomněli přípravu obyvatelstva k obraně státu – v roce 1938 se uskutečňovaly různé manifestace a branné srazy, kde se prezentovala armáda i další branné spolky, které na akci zastupoval zástupce Československé obce legionářské v historickém stejnokroji československého legionáře ve Francii, zástupce Československé obce dobrovolecké v historickém stejnokroji Slovácké brigády a netradičně ženy ve stejnokrojích Československé obce střelecké (poprvé vůbec prezentováno na vojensko-historické akci v ČR).

Akci pořádala Jednota Československé obec legionářské v Hodoníně s finanční podporou Ministerstva obrany České republiky v rámci projektu „Prezentace tradic armády na jihu Moravy“. Participovaly na ní vedle Národního ústavu lidové kultury rovněž Technické muzeum v Brně, Moravské zemské muzeum, Orelské mažoretky Mia a Salon první republiky. Děkujeme všem fotografům, že se s námi podělili o svůj materiál. Bylo opravdu těžké vybrat několik snímků z celé řady povedených záběrů. Díky patří rovněž všem účastníkům za jejich excelentní herecké výkony, a předně děkujeme za spolupráci Klubu policejní historie v Brně, který se přímo podílel na tvorbě scénářů jednotlivých bojových ukázek a přípravě bojiště.

text: br. Lukáš Lexa
foto: Anna Pokorná, Dušan Prachař, Vít Buřil – Hellymax