Výzva pro veterány: Slavnostní nástup 2. praporu UNPROFOR na Vítkově

9. 8. 2023

Novodobí váleční veteráni, zpozorněte! Máte poslední možnost k registraci na letošní slavnostní nástup veteránů 2. praporu UNPROFORu na Vítkově.

V termínu 22. 9. 2023 bude v prostoru Národního památníku na Vítkově organizován slavnostní nástup účastníků mírové mise UNPROFOR, působících v periodě duben 1993 až duben 1994. Týká se příslušníků 2. praporu Mírových sil OSN Správy zahraničních vztahů Ministerstva obrany České republiky pod velením plk. Ing. Vladimíra Brauna, vojáků dislokovaných na různých organizačních stupních velení mise a vojenských pozorovatelů.

Slavnostní akt je spojen s dekorováním pamětního odznaku. Váleční veteráni, pokud máte zájem se slavnostního nástupu zúčastnit, zaregistrujte se na emailové adrese 93-94.unprofor@seznam.cz, jejíž prostřednictvím budete průběžně informováni o průběhu příprav a dalších organizačních záležitostech. Pro vzdálenější účastníky je resort připraven poskytnout na základě zájmu přepravní prostředky z vytipovaných míst svozu na cestu tam i zpět, a to na základě počtu zájemců z daného regionu.