Vzpomínka na armádního generála Lišku

11. 12. 2023

Na konci listopadu se konalo tradiční vzpomínkové setkání u příležitosti výročí narození Aloise Lišky, legionáře, velitele Československé samostatné obrněné brigády a předsedy Československé obce legionářské v exilu.

Letošní připomínka 128. narozenin generála Lišky připadla na sobotu 25. listopadu, kdy se u Liškova rodného domu v Záborčí u Malé Skály sešli zástupci obce Malá Skála, členové klubu vojenské historie Rota Nazdar, která vzpomínkovou akci již několik let pořádá, členové Československé obce legionářské a široká veřejnost.

Na úvod se slova ujal člen KVH Rota Nazdar Tomáš Michálek, aby přivítal přítomné a krátce pohovořil o životě generála Lišky. Poté zástupci obce, Roty Nazdar a Československé obce legionářské položili k pomníku, kde čestnou stráž drželi členové Roty Nazdar v dobových uniformách, květinové dary. Po následné minutě ticha, kterou přítomní uctili památku generála Lišky, zazněla dobová Československá hymna, která celou pietní akci ukončila.

text a foto: ses. Marcela Volfová