Zemřel br. Jan Prokesz

27. 10. 2023

V pondělí 23. října 2023, měsíc přes svými 97. narozeninami, zemřel válečný veterán rotný ve výslužbě Jan Prokesz. Byl posledním válečným veteránem ze západní fronty druhé světové války z řad Jednoty Československé obce legionářské ve Frýdku-Místku.

Jan Prokesz se narodil 28. listopadu 1926 v Oldřichovicích u Třince. Pocházel z oblasti, která byla v roce 1938 zabrána nacistickým Německem a z obyvatel se stali němečtí občané. Tím se na něj také vztahovala branná povinnost v německé armádě, do které byl odveden. Padl však do zajetí a přihlásil se do československé zahraniční armády. Společně se svými bratry Jiřím a Antoníně sloužil v Československé samostatné obrněné brigádě. Odveden byl 18. ledna 1945. V knize „Trnitá cesta k Dunkerque“, vydané Československou obcí legionářskou v roce 2020, zavzpomínal na válečná léta se svými bratry: „Začnu nejstarším bratrem, Jiřím, který byl takovým naším průvodcem a staral se o nás. Bratr Jiří uměl dobře francouzsky, proto byl zařazen na funkci motospojky a tlumočníka ve Wormhoutu u generála Lišky. Jeho úkolem bylo doručovat zprávy podle pokynů velení Československé samostatné obrněné brigády do přední linie bojů. Tonda, měl krycí jméno Jedlička, ten vykonával funkci u zbrojířů a měl na starosti všechny zbraně a muniční sklad. Já jsem byl zařazen do strážního oddílu, účastnil jsem se bojů o továrnu Filature, kde padlo mnoho našich vojáků. Po válce jsme všichni tři měli problémy, že jsme sloužili na západní frontě. Teprve po revoluci v roce 1989 jsme se díky plk. v. v. Adolfu Kaletovi stali členy obnovené Československé obce legionářské jednoty Frýdek-Místek a někteří byli také povýšeni.

Poslední rozloučení s br. Janem Prokeszem se uskuteční v pátek 27. října 2023 ve 14 hodin v evangelickém kostele v Oldřichovicích.

Čest jeho památce.

Vojín Jan Prokesz, příslušník Československé samostatné obrněné brigády těsně po válce.
V zahraniční armádě používal počeštěnou podobu jména Prokeš (Sbírka Post Bellum)

Setkání členů Jednoty ČsOL ve Frýdku-Místku u válečného veterána Jana Prokesze v Oldřichovicích s předáním ocenění ČsOL, rok 2022 (sbírka ČsOL)