Zemřel br. pplk. Viliam Beke, místopředseda ČsOL

22. 12. 2023

S hlubokou bolestí sdělujeme, že nás opustil drahý bratr podplukovník Viliam Beke, místopředseda Československé obce legionářské, dlouholetý předseda Jednoty Československé obce legionářské v Moravské Třebové a zástupce velitele Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové v jedné osobě. Skonal dne 22. prosince 2023 dopoledne ve věku 60 let následkem delší nemoci. Pozůstalým skládáme upřímnou soustrast.

Zpráva o smrti našeho bratra a přítele nás zasáhla o to bolestněji, že se k nám dostala v čase vánočním, právě před svátky klidu a míru, kdy jsme navíc otřeseni bezprecedentním projevem násilí na pražské univerzitě. Je o to více těžké přát si nyní klidné Vánoce a šťastný nový rok, když rodina Bekeových bude u štědrovečerního stolu oplakávat svého milovaného. Také sestry a bratři z Československé obce legionářské tuto ztrátu cítí velmi silně. Bratr Beke byl oblíbeným a aktivním členem našeho spolku, který měl velké zásluhy na zapojení studentek a studentů z vojenské střední školy do vzpomínkových akcí na náš první a druhý odboj doma i ve světě. Jeho osobnost byla dokonalým spojením spolupráce mezi nejstarším veteránským spolek u nás a naší jedinou vojenskou střední školou, nesoucí čestný titul „Škola Československé obce legionářské“. Bude nám velmi chybět a vždy bude mít své místo v našich srdcích.

Čest jeho památce.

Čelní představitelé Československé obce legionářské zvolení během řádného sněmu v roce 2023.
Zleva místopředseda br. Tomáš Pilvousek, předseda br. Pavel Budinský a místopředseda br. Viliam Beke (sbírka ČsOL)