Zemřel plk. v. v. Ján Furčák

7. 2. 2023

V neděli 5. února 2023 zemřel válečný veterán, bývalý příslušník československé zahraniční armády na východě, psycholog a výtvarník plukovník ve výslužbě PhDr. Ing. Ján Furčák. Odešel čtyři dny po svých 97. narozeninách.

Ján Furčák se narodil 1. února 1926 ve východoslovenské obci Trhoviště v okrese Michalovce, v tehdejším Československu. Pocházel z chudých poměrů, přesto jeho rodiče zajistili dobré vzdělání jemu i jeho sestře. Když přes jejich region v lednu 1945 prošla východní fronta, rozhodl se osmnáctiletý Ján Furčák dobrovolně přihlásit do řad československé zahraniční armády, která se společně se sovětskou Rudou armádou podílela na osvobozování Slovenska. Byl odveden 13. ledna 1945 v Humenném a jako nováček-ženista se stal příslušníkem 1. československého armádního sboru v SSSR.

Po skončení války se nakrátko vrátil domů, kde však již zůstat nehodlal a rozhodl se setrvat v činné armádní službě. Prošel Vojenskou akademií v Hranicích a od roku 1947 jej služební zařazení dovedlo do Berouna. Tam se také seznámil se svou manželkou a ve městě zůstal žít po zbytek života. Po absolvování studia na Univerzitě Karlově se stal diplomovaným armádním psychologem, ale pro své politické myšlení byl z Československé lidové armády vyhozen. Odlehčením od jeho problémů mu bylo výtvarné umění, kterému se amatérsky ale velmi úspěšně věnoval, zvláště krajinářské tvorbě inspirované Berounskem. Když v roce 2020 obdržel ve svých čtyřiadevadesáti letech Cenu města Berouna, dal tuto radu na dlouhověkost: „Udělejte si každý den čas na hluboké dýchání a také nezapomeňte udělat denně alespoň jeden dobrý skutek.“ Plukovník ve výslužbě PhDr. Ing. Ján Furčák zemřel 5. února 2023 ve věku 97 let.

Čest jeho památce.

Skupina československých vojáků, pravděpodobně rok 1945. Mladý ženista Ján Furčák sedí vedle radiostanice označený šipkou. (foto Ján Furčák)
Válečný veterán plk. v. v. Ján Furčák po udělení pamětního listu hejtmana Středočeského kraje v roce 2016. (foto René Svoboda)
Dílo Jána Furčáka inspirované krajinou Berounska. (foto Město Beroun)