Zemřela Ludmila „Lidla“ Slavíková

19. 12. 2023

Zemřela nejstarší válečná veteránka v republice. V pondělí 18. prosince 2023 nás navždy opustila účastnice domácího protiněmeckého odboje Ludmila Slavíková, známá svou trampskou přezdívkou Lidla. Bylo jí 102 let.

Ludmila Slavíková se narodila 20. července 1921 ve Vysokém Mýtě. Společně se svým manželem Josefem se celý život věnovali trampingu. V choceňské trampské osadě Kamarád v údolí Divoké Orlice byla známa jako „Lidla“ či „Nanučka“, on byl písničkářem a osadním šerifem s přezdívkou „Jožka“ nebo „Nanuk“. Oba dva se věnovali muzice, jinak žili v Chocni a ona pracovala jako pekařka.

Během německé okupace za druhé světové války se oba dva zapojili do domácího odboje, coby spojky napojeni na trampskou odbojovou skupinu Bílá růže. Spolupracovali s partyzány, podíleli se na sabotážích železnice sypáním karborunda do ložisek vagónů, na své chatě ukrývali uprchlé válečné zajatce… Lidla tak činila i v době svého těhotenství, později v dětském kočárku ukrývala ilegální letáky, které rozvážela po Chocni a okolí. Naštěstí zůstala jejich činnost německému gestapu neodhalena.

Oba manželé Slavíkovi se dožili vysokého věku. Nanuk zemřel v roce 2000 ve dvaaosmdesáti. Zůstalo po něm mnoho trampských písní, které se stále zpívají u táboráků. I ve vysokém věku se Lidla ráda vracela do stejnojmenné osady u vodopádu Kamarád. Byla také zapojena do projektu Péče o válečné veterány Československé obce legionářské, naposledy platila za nestaršího válečného veterána v České republice. Ludmila Slavíková zemřela v pondělí 18. prosince 2023 ve věku 102 let. Poslední rozloučení proběhne v pátek 29. prosince jen v úzkém rodinném kruhu bez účasti veřejnosti.

Čest její památce.

Ludmila Slavíková na motocyklu „Ogar“ v roce 1938 (sbírka Ludmily Slavíkové)

Z návštěvy válečné veteránky Ludmily Slavíkové zástupci Československé obce legionářské s blahopřáním k 102. narozeninám (sbírka ČsOL)